Inhoud Kennisbank

 
Via onze kennisbank heeft u toegang belangrijke informatie voor u als zorgverlener. De onderwerpen worden op een duidelijke en overzichtelijke wijze behandeld.

De belangrijkste onderwerpen in de kennisbank zijn:
 • Starten onderneming (o.a. Ondernemingsplan, KvK-inschrijving, openen zakelijke bankrekening, aanvragen E-herkenning, aansluiten geschilleninstantie, klachtenregeling, inschrijving LRZa register, aanvragen AGB-code, Verklaring omtrent gedrag, inschrijving in bijvoorbeeld BIG-register, afsluiten verzekeringen en administratie onderneming).
 • Inkomstenbelasting (met o.a. aftrekbare ondernemingskosten, aftrekposten & vrijstellingen en particuliere aftrekposten).
 • Fiscaal ondernemerschap (met o.a. zelfstandigheid ondernemer en ondernemersrisico).
 • Omzetbelasting
 • BTW-vrijstellingen met o.a. verpleeg- en verzorgingsvrijstelling, medische vrijstelling, Wlz-vrijstelling, Wmo-vrijstelling en kleineondernemersregeling)
 • Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa)
 • Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet Beroepen in de Individuele zorg (Wet BIG) 
 • Ons zorgstelsel
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Zorgcontracten
 • Verzekeringen (met o.a. bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en het Tulpenfonds).
 • Hypotheek en eigen woning (met o.a. eigenwoningregeling, aftrek hypotheekrente, hypotheek voor startende zorgverleners en bijleenregeling).
 • Oudedagsvoorzieningen ( met o.a. lijfrente of pensioensparen).
 
De kennisbank zal uiteraard up-to-date gehouden worden en nieuwe onderwerpen kunnen er aan toegevoegd worden. De kennisbank is toegankelijk via een klantenportaal.
 • 25+ jaar ervaring
 • Compleet dienstenpakket
 • Persoonlijke & innovatieve aanpak
 • Op maat gemaakt advies
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?