Meldplicht zorgverleners

 
Vanaf 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) in werking getreden. In deze wet wordt iedere zorgverlener (ook de solistisch werkende zorgverlener) in de zorg gezien als een zorgaanbieder en op grond daarvan geldt er dan voor jou een meldplicht Alle solistisch werkende zorgverleners moeten zich vanaf 1 januari 2022 melden bij de Inspectie als zij dat nog niet gedaan hebben. De melding houdt in dat je een vragenlijst moet invullen over de volgende onderwerpen:
 
  • Basisgegevens
  • Soorten zorg
  • Organisatie
  • Gedwongen zorg
  • Kwaliteit
  • Controle

 

Als de aanmelding wordt goedgekeurd door de IGJ dan word je als zorgverlener opgenomen in het WTZa-register. Meld je jezelf niet of niet op tijd dan loop je de kans op een boete, die kan oplopen tot € 21.750.

 
WTZa-abonnemment "ZZP'er in de zorg"

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de solistische werkende zorgverlener verplicht een laagdrempelige klachtenregeling te hebben, een klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een geschilleninstituut.Tevens dient de zorgverlener te beschikken over eigen kwaliteitssysteem
 
Onze partner "ZZP'er in de zorg" heeft een abonnement samengesteld, die geheel tegemoet komt aan de nieuwe eisen van de Wkkgz en de WTZa. Daardoor weet je zeker dat je voldoet aan alle eisen die deze nieuwe wetgeving aan u stelt.

Verder krijg je toegang tot een online cursus "De basis op orde" en nieuws over de laatste ontwikkelingen in de zorg.

De prijs voor het WTZa-abonnement is inbegrepen in het VIP abonnement. Je wordt door ons apart aangemeld voor het WTZa-abonnement.
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?