Ben ik als zorgverlener altijd vrijgesteld van Omzetbelasting?

Veel zorgverleners gaan ervan uit dat al hun zorgwerkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW. Dit is echter niet altijd het geval. Indien jouw opdrachtgever niet de zorginstelling is, maar een bemiddelingsbureau dan zijn jouw zorgwerkzaamheden niet vrijgesteld van BTW. Ook kan het zijn dat een zorginstelling wel jouw opdrachtgever is, maar dat je werkzaamheden verricht die niet overeenkomen met je opleiding en diploma. Ook dan zijn jouw diensten niet vrijgesteld van BTW.

Moet ik als zorgverlener aangifte doen voor de Omzetbelasting?
Als de belastingdienst jou een brief stuurt waarin staat vermeld dat je bent vrijgesteld van BTW én je verricht ook daadwerkelijk uitsluitend BTW-vrijgestelde prestaties, dan hoef je geen BTW-aangifte te doen.

Maar op het moment dat jij BTW-belaste prestaties verricht, moet je je alsnog melden bij de belastingdienst en ben je verplicht BTW-aangifte te doen.

Je moet ook aangifte doen als je een brief ontvangt van de belastingdienst waarin staat vermeld dat je BTW-aangifte moet doen. Dit moet je ook doen als je uitsluitend BTW-vrijgestelde prestaties verricht.
Ben ik wel aan te merken als een fiscaal zelfstandige ondernemer?
Of je fiscaal zelfstandig ondernemer bent (ondernemerskwalificatie), hangt af van de inhoud van de contracten die je tekent met de zorginstellingen en/of bemiddelingsbureaus. Maar het hangt eveneens af van alle feiten en omstandigheden. De belangrijkste criteria zijn wel dat je zelfstandig je eigen werkwijze kan bepalen, dat je opdrachten uitvoert bij meer dan één zorginstelling, dat je zelf klanten werft en/of dit doet via meerdere bemiddelingsbureaus en of je ondernemersrisico loopt. Met onze kennis en jarenlange ervaring zijn wij dé specialist voor de beantwoording van de vraag of je zelfstandig ondernemer bent.
Loop ik geen grote fiscale risico's met de opdrachtovereenkomsten, die ik teken met bemiddelingsbureaus en zorginstellingen?
Het antwoord is in 85% van de gevallen helaas JA! Wij controleren voor zorgverleners dagelijks vele opdrachtovereenkomsten tot zorgverlening en bemiddelingsovereenkomsten  en wij kunnen je precies vertellen wat de risico's zijn en jou hierover adviseren. Met name leggen wij onze focus op de fiscale risico’s. Dit is heel belangrijk voor jou, want fiscale risico’s kan je namelijk als zelfstandig zorgverlener niet verzekeren, dus dit moet goed geregeld zijn in jouw contract met de zorginstelling en/of het bemiddelingsbureau.
Kan ik als zorgverlener gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering van DAS of Arag bij belastinggeschillen met de belastingdienst?
Een rechtsbijstandverzekering van DAS of Arag  kan alleen gebruik worden voor particuliere belastinggeschillen. Als ondernemer kunt u zich bij DAS of Arag niet verzekeren voor rechtsbijstand bij zakelijke geschillen met de belastingdienst. Bij De Kroon Adviseurs kan je wél rechtsbijstand krijgen ten aanzien van de problematiek van de ondernemerskwalificatie. Als je bij ons een Pro of VIP abonnement neemt dan heb je recht op beoordeling en advies over (schijn)zelfstandigheid, het voeren van belastingprocedures op "no cure no pay"-basis inzake ondernemerskwalificatie en  volledige rechtsbijstand bij een fysieke belastingcontrole door de belastingdienst indien en voor zover deze plaatsvindt op ons kantoor.
Wat is fiscaal het meest voordelig: auto op de zaak of privé?
Dat is niet eenduidig te zeggen, dat hangt van vele factoren af, maar we kunnen wel aangeven wat de fiscale regels zijn:

In privé
Als je de auto in privé houdt dan kan je € 0,21 per zakelijk verreden kilometer in aftrek brengen op jouw winst. Je mag dan ook verder niets in aftrek brengen. Je moet uiteraard wel een zakelijke kilometeradministratie bijhouden.

Op de zaak
Zet je de auto op naam van de zaak dan kan je álle kosten (brandstof, verzekeringen, motorrijtuigenbelasting, parkeerkosten, tolgelden, reparatie, onderhoud, enzovoort) in aftrek brengen.
Niet alleen alle kosten van jouw zakelijke ritten, maar ook alle kosten van jouw privéritten. Echter voor de aftrek van kosten voor privéritten, vindt daar weer wel een privé-bijtelling plaats. Deze privé-bijtelling is echter vrij hoog, namelijk 22% van de catalogusprijs (de prijs van de auto nadat deze de fabriek heeft verlaten). Als jouw auto van de zaak echter 15 jaar of ouder is (youngtimer) dan is de privé-bijtelling slechts 35% van de huidige dagwaarde.

Voor de keuze in privé of op de zaak hebben we veel gegevens van jou nodig. Deze gegevens verwerken wij vervolgens in onze rekentool, zodat wij voor jou kunnen aangeven wat de beste keuze is.
Wanneer moet ik mijn aangifte inkomstenbelasting indienen?
Normaal gesproken moet jouw aangifte inkomstenbelasting ingediend worden voor 1 mei ná afloop van het belastingjaar. De aangifte inkomstenbelasting 2022 moet dus ingediend zijn vóór 1 mei 2023. Als belastingadvieskantoor kan De Kroon Adviseurs echter gebruik maken van de Belastingconsulentenregeling (Becon-regeling). Op grond van deze Becon-regeling heeft De Kroon Adviseurs voor de indiening van belastingaangiften 2022 uitstel tot 1 mei 2024, dus een verlenging van 1 jaar. Echter hoewel wij uitstel hebben van een jaar, dienen wij wel minimaal maandelijks een x-aantal aangiften indienen. Het voordeel is echter dat wij veel flexibeler zijn wanneer wij de aangifte van een bepaalde klant kunnen indienen.
Kan ik als ondernemer nog sparen voor mijn oudedagsvoorziening?
Zoals je wellicht weet is de (fiscale) Oudedagsreserve per 1 januari 2023 afgeschaft. Deze reserve was een fiscale aftrekpost om te zijner tijd hiervoor een lijfrente te kopen. Nu deze fiscale aftrekpost afgeschaft is, kijken steeds meer zelfstandige zorgverleners naar een alternatief voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Een goed alternatief is het banksparen of pensioensparen. Hierbij leg je elke maand een bepaald bedrag in op een geblokkeerde bankrekening. De premie is aftrekbaar van je inkomen. Per 1 juli 2023 is de aftrekbaarheid voor bank- of pensioensparen flink verhoogd. Dus dit is uit het oogpunt van oudedagsvoorziening en fiscale aftrek een zeer aantrekkelijke mogelijkheid geworden voor een goede opbouw van jouw oudedagsvoorziening.
Ik moet naast de inkomstenbelasting ook ZVW betalen. Wat is ZVW?
ZVW is de afkorting van Zorgverzekeringswet. Als je als ondernemer een aanslag ontvangt moet je niet alleen inkomstenbelasting betalen, maar ook een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, kortweg genoemd de ZVW-bijdrage.

We kennen allemaal natuurlijk de vaste zorgpremie die iedereen elke maand moet betalen ter financiering van ons zorgstelsel.

De ZVW-bijdrage is ook een zorgpremie. Echter, de hoogte is afhankelijk van jouw inkomen. Niet alleen de werknemer moet een bepaald percentage van zijn loon afdragen, maar ook de ondernemer. Bij de werknemer gebeurt dit door de werkgever, maar ben je ondernemer dan moet je dit betalen via de belastingaanslag.
De belastingdienst belt mij, wat moet ik doen?
Als je door de belastingdienst wordt gebeld en er wordt aan jou fiscaal inhoudelijke vragen gesteld, dan is het verstandig om de belastingdienst medewerker door te verwijzen naar jouw belastingadviseur (zoals De Kroon Adviseurs).
Als je geen belastingadviseur of boekhouder hebt, dan raden wij je ten zeerste aan om aan te geven dat je alleen schriftelijk inhoudelijk wil communiceren met de belastingdienst.

De reden waarom wij dit zeggen is drieërlei:
1e. De telefoongesprekken worden door de belastingdienst schriftelijk vastgelegd. Mocht er een geschil ontstaan met de belastingdienst én het geschil komt voor de rechter, dan zal de rechter in beginsel uitgaan van wat de belastingdienst schriftelijk heeft opgetekend. En dat kan een heel ander verhaal zijn, dan wat jij echt gezegd hebt of hebt bedoeld.
2e. De belastingmedewerker heeft zich in jouw dossier verdiept, heeft kennis van zaken en is voorbereid op het telefoongesprek. Jij daarentegen hebt in beginsel weinig kennis van zaken, je bent totaal niet voorbereid en wordt overvallen door een inhoudelijk telefoongesprek. Dus het gesprek kan al snel in uw nadeel verlopen.
3e. Wij komen veelvuldig tegen dat klanten bepaalde begrippen bezigen die fiscaal gezien hen in een zeer nadelige of een voor de fiscus verdachte situatie brengen. Met als eventueel gevolg een boekenonderzoek.
Als de aangifte inkomstenbelasting door jullie is ingediend wanneer ontvang ik dan een aanslag?
In beginsel heeft de belastingdienst wettelijk gezien 3 jaar de tijd om een aanslag op te leggen. Dit is een vrij lange termijn. Daarom is gekozen om voorlopige aanslagen op te leggen. Binnen 6 tot 8 weken na indiening van de belastingaangifte ontvang je dan een voorlopige aanslag. Hierin staat vermeld of je geld terugkrijgt (de voorlopige teruggaaf) of juist geld moet betalen. Het bedrag van de voorlopige aanslag wordt vervolgens verrekend met de uiteindelijke definitieve aanslag.
Heb ik als zzp-er recht ook recht op een zwangerschapsuitkering?
Ja, als je als zelfstandige zorgverlener zwanger bent, dan heb je, evenals werknemers, recht op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen (de ZEZ-uitkering). Tot voor kort konden wij voor onze klanten deze aanvraag doen. Tegenwoordig moet je dat helaas zelf doen. Wel kunnen we je natuurlijk bij jouw aanvraag met advies bijstaan.

De ZEZ-uitkering bedraagt maximaal het bruto minimumloon. In 2023 bedraagt het bruto minimumloon €1.934 per maand.

Als je gebruik maakt van de zelfstandigenaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium van de Belastingdienst. Tijdens jouw verlof tellen de uren die je niet hebt gewerkt mee als gewerkte uren. Je kan de uren rekenen die je normaal gesproken zou hebben gewerkt. De zelfstandigenaftrek geeft in 2023 recht op een fiscale aftrekpost van € 5.030
Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op extra fiscale voordelen?
Ja, als fiscaal zelfstandige ondernemer heb je recht op aftrek van alle zakelijk gemaakte kosten. Verder heb je recht op toepassing van de MKB-vrijstelling van 14% (2023). Als je bovendien meer dan 1225 uur hebt besteed aan jouw onderneming, dan heb je ook nog recht op de zelfstandigenaftrek van € 5.030 (2023) én als je starter heb je de eerste drie jaar nog recht op een extra aftrekpost van € 2.123 (de startersaftrek). Als je bovendien minimaal € 2.600 investeert in jouw onderneming heb je ook nog recht op toepassing van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)van 28% over de investering.
Hoelang moet ik mijn administratie bewaren?
Je moet als ondernemer minimaal 7 jaar lang jouw administratie bijhouden. Dit zijn niet alleen inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankafschriften, maar ook bijvoorbeeld jouw zakelijke agenda, notities en contracten.
Kan ik mijn administratie zelf bijhouden?
Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat je weet wat je doet. Zelf de boekhouding bijhouden en zelf je eigen verkoopfacturen opstellen, geef je een goed inzicht in hoe je het doet als zelfstandig ondernemer. Daarom hebben wij speciaal voor zelfstandige zorgverleners een boekhoudmodule en een facturatiemodule ontwikkeld waarmee je heel eenvoudig en overzichtelijk jouw boekhouding kan bijhouden en snel een eigen factuur kan maken.
Wat moet ik dan als ik ziek of arbeidsongeschikt wordt?
Als je als zelfstandige ondernemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan word je niet doorbetaald door jouw opdrachtgever. Als je voor een korte tijd ziek bent, dan kan je deze periode nog wel financieel overbruggen, maar als het een wat langere tijd duurt (meer dan maand) dan kan dat wel financieel voelbaar worden. Voor deze situaties is het aan te bevelen om gebruik te maken van zogenaamde fondsen waarbij zzp-ers elkaar bij ziekte en arbeidsongeschiktheid ondersteunen via een collectieve regeling. Een voorbeeld hiervan is het Tulpenfonds waarbij je kan kiezen voor verschillende financiële opvangmogelijkheden, zoals “AOV-basis”, “Crowdsurance” en “AOV tot Pensioen”.
Wat moet ik allemaal regelen als ik wil starten als ondernemer?
Het meeste werk zit bij de start, heb je eenmaal alles geregeld, dan verloopt het daarna bijna vanzelf. Dus in het begin moet je wel even aan de slag. Uiteraard kunnen we bij vele zaken helpen, maar bij sommige zaken wordt echt door instanties gevraagd dat je dat zelf moet doen. De volgende zaken moet jij als zelfstandige zorgverlener regelen, voordat je begint (met uitzondering van onderdeel 1 Ondernemingsplan & inkomensplanning):

 1. Ondernemingsplan & inkomensplanning
 2. Inschrijving Kamer van Koophandel
 3. Omzetbelasting - DKA
 4. Inkomstenbelasting - DKA
 5. Openen zakelijke bankrekening
 6. Aanvragen e-Herkenning
 7. Klachtenregeling en geschilleninstantie
 8. Inschrijving WTZa-register
 9. Aanvragen AGB-code
 10. Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
 11. Inschrijving BIG register en opleidingseisen
 12. Inschrijving niet-wettelijke registers en opleidingseisen
 13. Verzekeringen afsluiten
 14. Administratie onderneming

Meer uitleg over deze onderwerpen kunt u vinden in ons (gratis) E-Book “Voor startende zorgverleners”.
Zijn de kosten die ik kan aftrekken met of zonder BTW?
Als zorgverlener is het uitgangspunt dat je BTW-vrijgestelde prestaties verricht. Dit heeft als voordeel dat je geen BTW hoeft te vermelden op jouw verkoopfactuur. Het nadeel is echter dat je de BTW die aan jou in rekening wordt gebracht (inkoop BTW of voorbelasting) niet kan terugvragen van de belastingdienst. Voor de inkomstenbelasting heeft dit gevolg dat deze inkoop-BTW gezien wordt als een kostenpost. Dus voor de inkomstenbelasting kan je kosten inclusief BTW in aftrek brengen. Op deze manier krijg je toch nog stuk (inkomsten)belasting terug.
Wat zijn direct en indirecte uren bij het 1225-uur criterium?
Om voor de ondernemersaftrek in aanmerking te kunnen komen moet je minimaal 1225 uur besteden aan je onderneming. Daarbij kan je zowel rekening houden met directe uren áls met indirecte uren. Onder directe uren wordt verstaan de uren die je direct besteed aan de echte zorgwerkzaamheden en die je ook factureert richting jouw opdrachtgever. Onder indirecte uren worden verstaan de uren die je besteed aan acquisitie, aan je eigen administratie, schoonmaken werkkleding, opstellen ondernemingsplan, enzovoort.
Ik heb een baan naast mijn eigen onderneming. Moet ik nog ergens rekening mee houden?
Je hebt recht op de ondernemersaftrek als je 1225 uur besteed aan jouw onderneming. Maar als je daarnaast een baan hebt, dan is er nog een extra eis. Je moet namelijk ook minimaal 50% van jouw totale arbeidstijd werkzaam zijn voor jouw onderneming. Dus als jij 1250 uur direct of indirect werkt voor jouw onderneming en je werkt 1.260 in dienstverband, dan heb je toch geen recht op de ondernemersaftrek.

Verder moet je letten op toepassing van de heffingskorting. Als je én een onderneming hebt én een baan daarnaast, dan kan toepassing van de heffingskorting ertoe leiden dat je achteraf nog extra inkomstenbelasting moet betalen. Dus het is te overwegen waard om de heffingskorting in dat geval dan niet toe te laten passen.
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?