Omzetbelasting & zorgverleners

 

Met betrekking tot de omzetbelasting heerst er nogal onduidelijkheid en verwarring bij de meeste zorgverleners. We gaan daarbij uit van 2 uitgangspunten. Tegelijkertijd geven we dan aan wanneer deze uitgangspunten niet van toepassing zijn.

Uitgangspunt 1
Uitgangspunt 1 is dat de werkzaamheden van zorgverleners inderdaad zijn vrijgesteld van Omzetbelasting en mag je dus jouw verkoopfactuur opstellen zonder BTW.

Maar dat is niet altijd het geval.

Uitzondering 1
Als je rechtstreeks een opdrachtovereenkomst tot zorgverlening afsluit met een zorginstelling, dan zijn jouw zorgwerkzaamheden vrijgesteld van BTW.
Echter het komt ook voor dat de zorginstelling de zorgopdracht eerst geeft aan een bemiddelingsbureau. Het bemiddelingsbureau sluit vervolgens een opdrachtovereenkomst met jou. In die opdrachtovereenkomst wordt dan bepaald dat jij de opdracht moet uitvoeren bij de zorginstelling. In dat geval is niet de zorginstelling jouw opdrachtgever, maar het bemiddelingsbureau. Je bent dan verplicht om het bemiddelingsbureau te factureren mét BTW.

 

Uitzondering 2
Een tweede geval waarin je toch verplicht bent om te factureren mét BTW doet zich voor als je werkzaamheden verricht waarvoor je niet bent opgeleid. Dus als jij als Helpende Plus zorgwerkzaamheden verricht als Verzorgende IG, dan verricht jij geen werkzaamheden die passen binnen jouw opleiding. In dat geval is de vrijstelling ook niet van toepassing en ben je dus verplicht om BTW in rekening te brengen aan de zorginstelling ook als je hiervoor rechtstreeks een opdrachtovereenkomst hebt gesloten met een zorginstelling.Uitgangspunt 2
Uitgangspunt is dat zorgverleners geen BTW-aangifte hoeven te doen voor hun diensten.

Bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) geeft de KvK jouw gegevens door aan de Belastingdienst. In beginsel zal de Belastingdienst op basis van de omschrijving van jouw activiteiten je een brief sturen met daarop vermeld : Vrijstelling voor de omzetbelasting”. In dat geval hoef je geen BTW-aangifte te doen.

Hierop zijn echter 2 uitzonderingen:

Uitzondering 1
Het kan zijn dat de belastingdienst op basis van de gegevens van de KvK toch (ten onrechte) beslist dat je BTW-aangifte moet doen. Op het moment dat je een BTW-aangiftebrief ontvangt van de Belastingdienst, dan ben je verplicht om aangifte te doen, ook al hebt je helemaal geen omzet of alleen maar vrijgestelde prestaties hebt verricht.

Uitzondering 2
Het kan zijn dat je geen BTW-aangifte hoefde te doen omdat je vrijgesteld bent door de belastingdienst. Echter als je alsnog belaste prestaties verricht, dan moet je alsnog BTW-aangifte doen. Je bent dan verplicht om je aan te melden bij de Belastingdienst en uitdrukkelijk vragen om een BTW-aangiftebrief, zodat je aangifte kunt (en moet) doen. 


Kortom de BTW materie kan vrij ingewikkeld zijn, ook voor zorgverleners. Vandaar dat deze dienst onderdeel is in al onze abonnementen. 
 
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?