Niet alleen kosten die je maakt ná de KvK-inschrijving van jouw onderneming kan je in aftrek brengen op je omzet, maar ook  kan je in aftrek brengen kosten die je maakt vóórdat je jouw onderneming hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (de aanloopfase; de aanloopkosten). Uiteraard moeten deze kosten wel een zakelijk karakter hebben met (de start van) je onderneming.

Voorbeelden van aanloopkosten:
1. Opstellen van een ondernemingsplan
2. Het (laten) verrichten van een marktonderzoek
3. Reiskosten die je maakt om te overleggen, al dan niet met potentiële opdrachtgevers
4. Een laptop of ander apparaat dat je zakelijk gaat gebruiken
5. Opleidingskosten, bijvoorbeeld een training
6. Reclamekosten (visitekaartjes, briefpapier etc.)
7. Websitekosten
8. Kosten oprichting eenmanszaak

Verschillende situaties zijn nu mogelijk:

1. Aanloopfase in het begin van het jaar
Stel, de aanloopkosten worden gemaakt in de eerste drie maanden van een kalenderjaar en bedragen € 5.000. Op 1 april wordt de onderneming ingeschreven en je maakt met je nieuwe ondernemingsactiviteiten in de rest van dat jaar een omzet van € 20.000 (voor dit simpele voorbeeld zien we even af van de normale exploitatiekosten). Winst wordt berekend als : omzet – kosten.
Je kan nu de aanloopkosten van € 5.000 in aftrek brengen op de omzet. Je winst wordt daardoor geen € 20.000 (€ 20.000 - € 0), maar € 15.000 (€ 20.000 - € 5.000). Door de aftrek van je aanloopkosten is je winst dus € 5.000 minder en betaal je dus minder inkomstenbelasting.


2. Aanloopfase aan het eind van het jaar
Stel dezelfde aanloopkosten van € 5.000, alleen de onderneming wordt pas ingeschreven op 31 december van het kalenderjaar. Dit betekent dat er geen omzet gemaakt wordt. Maar ook hier kunnen de aanloopkosten in mindering gebracht worden: omzet € 0 - € 5.000 = een verlies van € 5.000.

Dit verlies kan je eerst verrekenen met het belastbaar inkomen Box 1 van hetzelfde jaar. Als er vervolgens nog een verlies overblijft dan kan je dit restant verlies in mindering brengen op het belastbaar inkomen van de 3 voorafgaande jaren en ten slotte met het belastbaar inkomen van de volgende 9 jaar.

Door deze verliesverrekening betaalt u dus ook in deze situatie minder inkomstenbelasting


3. Aanvankelijk geen bron van inkomen
In de meeste gevallen zal de belastingdienst ten aanzien van situatie 2 waarbij de aanloopkosten leiden tot een verlies, zeker in het eerste jaar, niet moeilijk doen en deze aanmerken als een aftrekbaar aanloopverlies. Maar soms besluit de inspecteur dat er geen sprake is van een bron van inkomen (dus geen sprake van aftrekbare aanloopverliezen).

In verband hiermee is door de Staatssecretaris van Financiën bepaald dat als in een later jaar alsnog sprake is van een fiscaal erkende onderneming, het totale bedrag van de kosten die in de vijf voorafgaande kalenderjaren zijn gemaakt, alsnog in aftrek kunnen worden gebracht. 

  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?