De zzp-er is niet te duur
Inkomsten- & omzetbelasting
24 september 2023
De zzp-er is niet te duur

Samenvatting Door de politiek, zorginstellingen en media wordt telkens gezegd dat zzp-ers in de zorg 2 á 3 keer zo duur zijn dan werknemers in de zorg....

Lees meer
Vergoedingen PGB zijn belast
Inkomsten- & omzetbelasting
08 september 2023
Vergoedingen PGB zijn belast
De dochter van X (belanghebbende) en haar partner is meervoudig gehandicapt, waardoor zij 24 uur per dag zorgbehoevend is. In deze procedure over....
Lees meer
Per activiteit bekijken of er sprake is van een onderneming
Inkomsten- & omzetbelasting
08 september 2023
Per activiteit bekijken of er sprake is van een onderneming

X (belanghebbende) was in de jaren 2014 en 2015 in loondienst werkzaam als ambulanceverpleegkundige. Daarnaast heeft hij in die jaren werkzaamheden....

Lees meer
Eten onderweg niet meer aftrekbaar
Inkomsten- & omzetbelasting
08 september 2023
Eten onderweg niet meer aftrekbaar
Een ZZP-er moet voor een opdracht buiten zijn woonplaats werkzaamheden verrichten gedurende een periode van zes maanden. De kosten van het verblijf....
Lees meer
Definitieve aanslagen Inkomstenbelasting
Inkomsten- & omzetbelasting
07 september 2023
Definitieve aanslagen Inkomstenbelasting
Een ondernemer ontvangt na het indienen van haar aangifte 2 soorten definitieve aanslagen van de belastingdienst, namelijk een aanslag....
Lees meer
Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting
Inkomsten- & omzetbelasting
07 september 2023
Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting
Officieel valt een voorlopige teruggaaf ook onder de term voorlopige aanslag. Voor de duidelijkheid maken we echter onderscheid tussen....
Lees meer
Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting
Inkomsten- & omzetbelasting
07 september 2023
Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting
Als u een eigen woning heeft, dan heeft u door de te betalen hypotheekrente recht op een teruggaaf inkomstenbelasting. Om deze voorlopige....
Lees meer
Uitstel indienen aangifte Inkomstenbelasting
Inkomsten- & omzetbelasting
07 september 2023
Uitstel indienen aangifte Inkomstenbelasting
Het is mogelijk om uitstel te krijgen van de belastingdienst. Dit uitstel kunt u zelf aanvragen of doen via een administratie- of belastingadvieskantoor....
Lees meer
Aangifteplicht Inkomstenbelasting
Inkomsten- & omzetbelasting
07 september 2023
Aangifteplicht Inkomstenbelasting
Indien u van de belastingdienst een aangiftebrief hebt ontvangen voor de inkomstenbelasting, dan bent u verplicht om aangifte te doen....
Lees meer
Aftrek hypotheekrente
Inkomsten- & omzetbelasting
07 september 2023
Aftrek hypotheekrente
Met betrekking tot de eigen woning wordt u belast met het eigenwoningforfait als inkomsten uit de eigen woning. In het forfait worden alle kosten....
Lees meer
Zelfstandigenaftrek en startersaftrek
Inkomsten- & omzetbelasting
07 september 2023
Zelfstandigenaftrek en startersaftrek
De zelfstandigenaftrek bedroeg in 2019 nog € 7.280, maar wordt sinds 2020 elk jaar verminderd met een bepaald bedrag. In 2020 was de....
Lees meer
Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)
Inkomsten- & omzetbelasting
07 september 2023
Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)
Als u als zorgverlener een investering doet (een bedrijfsmiddel aanschaft) met een aanschafprijs van
€ 450 of meer dan heeft u, als u aan....
Lees meer
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?