Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB = aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) is een verzekering die de schade dekt die u toebrengt aan een product of een persoon, door een handeling die niet is aan te merken als een beroepshandeling.

U komt bijvoorbeeld voor uw werk bij iemand thuis om haar te verzorgen. Bij uw werkzaamheden stoot u per ongeluk een dure vaas om ter waarde van € 2.000. Deze vaas, althans de waarde ervan, dient u te vergoeden, want door uw schuld is deze vaas nu stuk. Dergelijke schade valt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het kan ook gebeuren dat deze vaas niet alleen op de grond valt, maar ook nog op de voet van de patiënt/zorgvrager. Dus er ontstaat naast materiële schade ook nog letselschade bij de patiënt. De patiënt moet naar de huisarts of het ziekenhuis. De kosten daarvan dient u dan ook te vergoeden. Ook dergelijke letselschade valt dan onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Let op! In beginsel heeft iedereen een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt echter niet de schade als hiervoor vermeld, omdat de schade is veroorzaakt tijdens uw werk (en dus niet in uw privétijd).
 

Het verschil met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is dat bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade voortvloeit uit beroepswerkzaamheden. Bijvoorbeeld u geeft de verkeerde medicijnen waardoor de patiënt lichamelijk letsel oploopt. Dit is schade die voortvloeit uit een beroepsfout, dus een fout voortvloeiende uit uw zorgwerkzaamheden. Terwijl de omgestoten vaas niets te maken heeft met uw beroepswerkzaamheden (zij het dat u daar natuurlijk wel bent vanweg uw beroep).

Dus als u uw beroep als zorgverlener uitoefent heeft u beide verzekeringen nodig, want zij bieden een verschillende dekking aan.

Daarom is ook in onderdeel Starten onderneming aangegeven dat u deze beide verzekeringen moet afsluiten voordat u met uw eigen onderneming begint.

Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen en - kantoren die gespecialiseerd zijn in zorgverleners of ieder geval daarop afgestemde verzekeringen hebben. De premies voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn ons inziens ook niet hoog, zie bijvoorbeeld de premies bij Nationale Nederlanden. 
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?