De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zien op de situatie dat u aan een ander schade toebrengt. Maar het kan ook gebeuren dat u zelf schade ondervindt door het handelen of nalaten van een ander. Het kan zelfs zo erg zijn dat u tijdelijk niet meer in staat bent uw beroep uit te oefenen.

In tegenstelling tot een werknemer ontvangt u dan als zelfstandige geen doorbetaling van uw zorgvergoeding: u zit dan (tijdelijk) zonder inkomsten.

Tegen een dergelijk inkomensverlies dekt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna te noemen AOV).

Bij het nemen van een OV hebt u veel keuzemogelijkheden.

1. Keuze soort uitkering
Bij het afsluiten van een AOV kunt u kiezen voor een AOV als sommenverzekering of als een schadeverzekering. Een sommenverzekering wordt een van te voren bepaald vast bedrag per maand uitgekeerd. Terwijl bij een schadeverzekering het inkomensverlies  wordt uitgekeerd.

2. Keuze eigenrisicotermijn
Bij een AOV wordt uitgegaan van een eigenrisicotermijn. De eigenrisicotermijn houdt in dat als u arbeidsongeschikt wordt het recht op een AOV-uitkering pas ingaat na afloop van de eigenrisicotermijn. De lengt daarvan kan verschillen van 30 dagen tot 180 dagen. Hoe langer de eigenrisicotermijn hoe lager de premie, hoe korter de eigenrisicotermijn hoe hoger de premie.

3. Keuze uitkeringsperiode
De maximaal te verzekeren uitkeringstermijn loopt tot de wettelijke gestelde AOW-leeftijd (momenteel 67 jaar en 3 maanden). Ook is het mogelijk om de uitkeringsduur van te voren vast te stellen op 2 jaar of 5 jaar.
Ook hier: hoe langer de uitkeringsperiode hoe hoger natuurlijk de premie en hoe korter de uitkeringsperiode hoe lager de premie.

4. Keuze uitkeringsdrempel
De uitkeringsdrempel bepaalt vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je een uitkering ontvangt. De minimale drempel is 25%. Dit betekent dat u geen uitkering krijgt als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent. Maar staat uw uitkeringsdrempel bijvoorbeeld op 30% (u kunt dus nog 70% werken), dan ontvangt u een gedeeltelijke uitkering van 30% van het verzekerde bedrag. U kunt ook kiezen voor een hogere drempel, tot 80%. Dit betekent dat u alleen een uitkering krijgt als u helemaal niet meer kunt werken. Ook hier geldt: hoe hoger de drempel, hoe minder premie u betaalt. 

5. Keuze beoordelingscriterium
Het arbeidsongeschiktheidscriterium is de manier waarop de verzekeraar de arbeidsongeschiktheid beoordeelt. U kunt kiezen uit beroepsongeschiktheid of passende arbeid:

1. Beroepsarbeidsongeschiktheid: 
Bij ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ wordt alleen gekeken naar wat u in uw eigen werkzaamheden nog wel kunt en wat u niet meer kunt, om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen.

Passende arbeid:
Bij ‘passende arbeid’ wordt er ook gekeken naar wat u in een andere (gelijkwaardige) functie nog zou kunnen. Dit kan binnen of buiten uw eigen onderneming zijn, maar moet wel passen bij uw opleiding en ervaring.  De premie voor AOV met passende arbeid is lager dan de premie bij beroepsarbeidsongeschiktheid.

6. Indexering of niet
Bij het afsluiten van een aantal AOV’s kunt u bepalen of u het verzekerde bedrag jaarlijks wilt indexeren. Kies u voor indexering, dan wordt uw uitkering jaarlijks aangepast aan de inflatie en kun u er dus voor kiezen om uw AOV ieder jaar te laten stijgen. Zo blijft u koopkracht op peil. 

Medische acceptatie
Bij het aanvragen van een AOV is de toestand van uw gezondheid natuurlijk belangrijk. U dient dan ook bij de aanvraag een gezondheidsverklaring in te vullen. Op basis van deze verklaring bepaalt een medisch adviseur of er nog aanvullende informatie nodig is. 

Voorlopige dekking
Tijdens de aanvraagprocedure voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u niet gelijk verzekerd. Ook niet wanneer u aangeeft dat de verzekering gelijk in moet gaan. Veelal wordt als extra service een voorlopige dekking aangeboden door de verzekeraar.

Deskundig advies
Het bovenstaande geeft aan dat bij het aangaan van een AOV vele keuzes gemaakt moeten worden. De keuzes bepalen de hoogte van de uitkering, maar ook de hoogte van de te betalen premies.

Laat u zich daarom bij het aangaan van AOV altijd goed adviseren door een deskundige verzekeringsadviseur, hetzij van de verzekeringsmaatschappij zelf hetzij door een assurantietussenpersoon.

Een advieskantoor dat gespecialiseerd is in advies aan zorgverleners is onze partner Hypotheek voor de zorg
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?