Uitgangspunt: zorgverlener vrijgesteld van Omzetbelasting
Na uw inschrijving in de KvK ontvang je van de belastingdienst een brief inzake "Vaststelling
belastingplicht". Je kan controleren of je vrijgesteld bent voor de omzetbelasting door de bijlage bij
deze brief te raadplegen. Als je vrijgesteld bent voor de omzetbelasting, dan staat daar namelijk het
volgende vermeld:

"Belastingmiddel Omzetbelasting"
"Aangiftetijdvak Vrijstelling"

Als daar dus vrijstelling vermeld staat, dan ben je dus niet belastingplichtig voor de omzetbelasting
en hoef je dus geen aangifte te doen voor de omzetbelasting. Echter zie hierna.
Zorgverlener is niet altijd vrijgesteld
Uitgangspunt bij een zorgverlener is dat haar werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW. Echter dat is
niet altijd het geval. Ook kan het gebeuren dat je eerste instantie uitsluitend BTW-vrijgestelde
prestaties verricht, maar later prestaties verricht die belast zijn mét BTW.
Je kan BTW-plichtig zijn of worden in de volgende gevallen:
1. Als je een opdrachtovereenkomst aangaat met een bemiddelingsbureau. Dus het bemiddelingsbureau is jouw opdrachtgever en niet de zorginstelling. In dat geval ben je dan verplicht
om omzetbelasting in rekening te brengen aan het bemiddelingsbureau.
2. Het kan zijn dat je werkzaamheden verricht die buiten je opleiding of expertise valt, ook dan zijn
jouw diensten belast met BTW.
Dan dien je jezelf alsnog te melden bij de belastingdienst voor het doen van aangifte Omzetbelasting
(je moet de belastingdienst dan verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet Omzetbelasting).
In dat geval ontvang je alsnog een BTW-identificatienummer, een omzetbelastingnummer en een
aangiftebrief voor het indienen van de BTW-aangiften. Zie artikel “Verschillende BTW-nummers”
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?