Per 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet aangenomen. Met de invoering van de nieuwe Pensioenwet krijgt u meer fiscale mogelijkheden om met verruimde regelingen voor lijfrentes extra pensioen op te bouwen (als u een pensioentekort heeft). Ook voor zelfstandigen en gepensioneerden worden de mogelijkheden verruimd om extra pensioen op te bouwen.

Zo wordt de jaarruimte voor de fiscale aftrekbaarheid flink verruimd deze wordt namelijk verhoogd van 13,3% naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor uw oudedagsvoorziening.

De jaarruimte 2023 wordt dan als volgt berekend:

Jaarruimte = (de premiegrondslag x 30,00 %) — (6,27 × A) — F — G

Voor een verdere uitleg klik hier. 

 

 
Overige verruimingen per 1 januari 2023

Naast de verruiming van de jaarruimte zijn nog de volgende regelingen verruimd:
  • Verruiming periode reserveringsruimte
    U kunt tot 10 jaar terug gebruikmaken van de jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. Dat was tot nu toe 7 jaar.

  • Verruiming periode inleggen lijfrente
    U mag tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd lijfrentepremie inleggen voor extra lijfrente. Tot nu toe lag die grens bij de AOW-leeftijd.
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?