Het is mogelijk om uitstel te krijgen van de belastingdienst. Dit uitstel kunt u zelf aanvragen of doen via een administratie- of belastingadvieskantoor.

1. Zelf uitstel aanvragen
Als u vóór 1 mei van een kalenderjaar uw aangifte inkomstenbelasting moet indienen, dan moet u ook vóór 1 mei uitstel aanvragen bij de belastingdienst. Hiervoor moet u gebruik maken van het formulier "Uitstel aanvragen"
Deze kunt u downloaden, invullen en per post versturen naar de belastingdienst. In beginsel kunt u
4 maanden uitstel krijgen, dus meestal tot september van hetzelfde kalenderjaar. Bij bijzondere omstandigheden kan de belastingdienst de inlevertermijn verlengen. 


2. Uitstel aanvragen via belastingadvieskantoor
Een belastingadvieskantoor (zoals De Kroon Adviseurs) kan aan de belastingdienst verzoeken om toepassing van de Belastingconsulenten regeling, afgekort BECON-regeling. Het belastingadvieskantoor krijgt dan een Becon-nummer van de belastingdienst.

De Becon-regeling houdt in dat het belastingadviesbureau uitstel heeft voor het indienen van de aangiften inkomstenbelasting voor al haar klanten. Het uitstel bedraagt bij een Becon-belastingadviesbureau 12 maanden. Dit betekent dat de aangifte inkomstenbelasting 2022 pas ingeleverd hoeft te worden uiterlijk op 30 april 2024.

Hoewel het belastingadvieskantoor uitstel heeft tot 1 mei 2024, dient zij wel te voldoen aan een door de belastingdienst opgelegd inleverschema. Het belastingadviesbureau moet namelijk per maand voldoen aan een minimum aantal ingediende aangiften inkomstenbelasting.

Indien een klant eenmaal in de Becon-regeling is opgenomen, dan wordt zij automatisch bij de volgende aangifte inkomstenbelasting meegenomen in de Becon uitstelregeling.
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?