1. Telefoon en internet

1.1. Vaste telefoon/internet

Zakelijke gesprekken
Bij een vaste telefoon  en internetverbinding in de woning van de zorgverlener zijn de kosten van de zakelijke gesprekken en zakelijke e-mails altijd aftrekbaar.

Abonnementskosten
Heeft de zorgverlener thuis een aparte (tweede)  telefoon- of internetabonnement speciaal voor zakelijk gebruik afgesloten dan zijn deze abonnementskosten eveneens aftrekbaar.

Heeft de zorgverlener echter slechts één vaste verbinding/abonnement in haar woning dan zijn de abonnementskosten van de vaste telefoon en internet niet aftrekbaar.

Let op!
Voor internet komt het steeds vaker voor dat er geen onderscheid is tussen kosten voor abonnement en voor gebruik. Daarom lijkt het verdedigbaar om het percentage zakelijk gebruik vast te stellen en dat percentage toe te passen op de totale kosten voor internet.1.2 Mobiele telefoon

Maandelijkse gesprekskosten

De kosten van zakelijke gesprekken via een mobiele telefoon zijn volledig aftrekbaar.
Voorwaarde is wel dat de mobiele telefoon minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt.

Maandelijkse abonnementskosten
Ook zijn aftrekbaar de aan de zakelijke gesprekken toe te rekenen eventuele abonnementskosten en de kosten van telefoontoestellen en reservebatterij.

Aanschafkosten mobiel
Als het bedrag lager is dan € 450, dan kunt de aanschafprijs direct in één keer als kosten in mindering brengen op uw winst. Als de aanschafprijs € 450 of hoger is, dan moet u het bedrag invullen als investering in onze boekhoudmodule. De aanschafprijs minus de restwaarde wordt over een periode van 5 jaar afgeschreven.  De afschrijvingskosten worden automatisch door de module berekend. Deze afschrijvingskosten komen in mindering op uw winst.
Als u vrijgesteld bent van BTW, dan moet u de BTW meenemen in de aanschafprijs van de mobiel.
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?