Als u als zorgverlener een investering doet (een bedrijfsmiddel aanschaft) met een aanschafprijs van
€ 450 of meer dan heeft u, als u aan de voorwaarden voldoet, recht op toepassing van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

Als het aankoopbedrag van het bedrijfsmiddel (de investering) minder is dan € 450, dan heeft u geen recht op toepassing van de KIA.

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Indien de KIA van toepassing is, dan heeft u als zorgverlener recht op een aftrekpost op uw winst ter grootte van 28% van het investeringsbedrag dat u in één kalenderjaar heeft gedaan. Is uw investering bijvoorbeeld in één kalenderjaar € 5.000 geweest, dan kunt u in dat jaar 28% x € 5.000 = € 1.400 in mindering brengen op uw winst. Dit geeft u een belastingbesparing van € 1.400 x 36,93% = € 517 (netto contant geld)


2. Voorwaarden toepassing KIA
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) zijn:
  • Het aankoopbedrag moet per product minimaal € 450 bedragen
  • Het totale bedrag van alle investeringen in één kalenderhaar moet meer dan € 2.600 bedragen
  • De investeringen moeten volgens de belastingwet ook aangemerkt worden als bedrijfsmiddel. Dus het kan voorkomen dat het aankoopbedrag meer is dan € 450, maar dat de wetgever bepaald heeft dat dit bedrijfsmiddel toch niet in aanmerking komt voor toepassing van de KIA bijvoorbeeld een personenauto die zakelijk wordt gebruikt).

3 . Voorbeelden

Voorbeeld 1
Zorgverlener Anouk schaft de volgende producten aan  (bedragen inclusief BTW):
- een fiets van € 1.000
- een kantoormeubilair van € 1.000
- een computer van € 452

Berekening investeringsbedrag per afzonderlijke aankoop
De aanschafprijs van elk van deze producten ligt boven € 450. Deze investeringen vallen dus onder de KIA en kunnen meegenomen worden voor de berekening van het totale investeringsbedrag.

Berekening totale investeringsbedrag
Het totale investeringsbedrag wordt dan :
Fiets                                                  €  1.100
Kantoormeubilair                               €  1.100
Computer                                          €      452
Totaal                                                 €  2.652

Hierdoor wordt voldaan aan het minimumbedrag van € 2.601.

Zorgverlener Anouk voldoet derhalve voor deze producten aan alle voorwaarden voor KIA.
Zij heeft nu recht op een extra aftrek van 28% x € 2.652 = € 742.


Voorbeeld 2Gastouder Ans schaft dezelfde producten aan als Anouk (zie voorbeeld 1). Alleen weet Ans elders een computer aan te schaffen voor een iets lagere prijs, namelijk slechts voor € 400,00.

Berekening investeringsbedrag per afzonderlijke aankoop
De aanschafprijzen van de fiets en kantoormeubilair bedragen elk € 1.100 en liggen dus boven
€ 450. Echter de computer bedraagt slechts € 400 en ligt dus beneden € 450.
De computer komt dus niet in aanmerking voor toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Berekening totale investeringsbedrag
Het totale investeringsbedrag voor de KIA wordt dan :
Fiets                                                        € 1.100
Kantoormeubilair                                     € 1.100
Computer                                                €    NVT
Totaal                                                       € 2.200


Hierdoor wordt niet voldaan aan het minimumbedrag van € 2.601. Zorgverlener Anouk heeft in dit geval geen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en mist daardoor een extra aftrekpost van € 742. Had zij € 51 meer betaald voor de computer dan had zij wél recht gehad op de KIA! 

Het kan voor u dus fiscaal en financieel voordelig zijn om van een bepaald product te kiezen voor een betere versie die iets duurder is. Het is daarom verstandig wanneer u investeringen gaat doen, te berekenen wat de gevolgen zijn voor de Kleinschaligheidsinvesteringaftrek. Eén euro verschil (€  449 of € 450) kan u al gauw een aftrekpost schelen van € 700.
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?