Een ondernemer ontvangt na het indienen van haar aangifte 2 soorten definitieve aanslagen van de belastingdienst, namelijk een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (afgekort als IB of IB/PVV) en een aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (afgekort als ZVW of ZVW-bijdrage).

Definitieve aanslag  inkomstenbelasting

Als uw aangifte inkomstenbelasting is ingediend, dan heeft de belastingdienst wettelijk 3 jaar na 1 januari de tijd om een definitieve aanslag op te leggen. Deze termijn van 3 jaar start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet. Dus als u over het belastingjaar 2021 aangifte doet, dan start de 3-jaarstermijn op 1 januari 2022. De belastingdienst dient dan uiterlijk 31 december 2024 de definitieve aanslag op te leggen. Deze termijn geldt ook voor het opleggen van een definitieve aanslag ZVW-bijdrage

De definitieve aanslag wordt in de meeste gevallen opgelegd overeenkomstig de door u ingediende aangifte. Het kan echter ook voorkomen dat er wordt afgeweken van uw aangifte. In dat geval ontvangt u van de belastingdienst een brief Voornemen afwijking aangifte. Vaak gaat het dan om looninkomsten die door de belastingplichtige vergeten zijn om in te vullen. De belastingdienst ontvangt namelijk via het UWV/werkgevers alle looninkomsten van alle werknemers.

Bij het opleggen van de definitieve aanslag wordt rekening gehouden met de reeds door u ontvangen voorlopige teruggaven en de door u betaalde voorlopige aanslagen.

Voorbeeld
Definitief vastgestelde inkomstenbelasting: te betalen  € 10.000
Reeds ontvangen voorlopige teruggaaf                          €   3.000 +
Subtotaal: te betalen                                                        € 13.000
Reeds betaalde voorlopige aanslagen                             €   7.000 -/-
Per saldo te betalen inkomstenbelasting                         €   6.000Definitieve aanslag ZVW-bijdrage

Iedereen die in Nederland woont is verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Hiervoor betalen de verzekerden een nominale premie. Dit houdt dat elke maand een vast bedrag wordt betaald, bijvoorbeeld € 157 per maand. DIt is ter dekking van de kosten voortvloeiende uit de zorg op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Daarnaast wordt er voor de financiering van de Zvw ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering betaald. Ondernemers dienen hiervoor 5,43% (2023) premie te betalen over hun winst van maximaal € 66.956. Dus de maximaal te bepalen ZVW-bijdrage is 5,43% x € 66.956 = € 3.635.

Bij werknemers wordt de Zvw-bijdrage rechtstreeks door de werkgever betaald aan het Zorgverzekeringsfonds. Bij zelfstandige ondernemers (zzp-ers) wordt deze Zvw-bijdrage door de belastingdienst geïnd door het opleggen van een aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

In uw aangifte inkomstenbelasting wordt uw winst uit onderneming aangegeven, stel € 20.000.
Over de winst dient u dan 5,43% Zvw-bijdrage te betalen, dus € 1.086. 

Hiervoor ontvangt van de belastingdienst een aparte aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Op de aanslag staat dan vermeld hoe en wanneer u de Zvw-bijdrage moet betalen.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is fiscaal niet aftrekbaar voor de fiscaal zelfstandige ondernemer.
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?