Tot een bepaald bedrag aan inkomen betaal je als zzp-er geen inkomstenbelasting. Je bent dan als het ware belastingvrij aan het ondernemen.

Tot welk bedrag kan je belastingvrij ondernemen als zzp-er? Dat laten we je hieronder in het volgende rekenvoorbeeld zien.

We gaan bij het rekenvoorbeeld uit van de volgende aannames.
Je bent een startende zzp-er en je werkt minimaal 1.225 uur aan je onderneming.
Op grond van dit urencriterium heb je recht op toepassing van de zelfstandigenaftrek én als starter tevens recht op de startersaftrek.Naast je winst uit onderneming heb je geen andere inkomsten. Omdat je winst uit onderneming geniet, heb je recht op de MKB-vrijstelling (is niet afhankelijk van het urencriterium).

a. Berekening belastbare winst

Omzet € 38.059
Zakelijk gemaakte kosten € 4.964 -/-
Winst uit onderneming voor ondernemingsaftrek € 33.095
Zelfstandigenaftrek 2024 € 3.750 -/-
Startersaftrek € 2.123 -/-
Winst uit onderneming ná ondernemingsaftrek € 27.222
MKB-vrijstelling 13,31% € 3.623 -/-
Belastbare winst uit onderneming € 23.599

 

b. Berekening te betalen inkomstenbelasting

Gecombineerde inkomensheffing  36,97% € 8.724
minus Algemene Heffingskorting € 3.362 -/-
minus Arbeidskorting € 5.362 -/-
Te betalen inkomstenbelasting € 0


Uit het bovenstaande rekenvoorbeeld blijkt dus dat je tot een commerciële winst van € 33.095 je als (startende) zzp-er geen inkomstenbelasting betaalt, kortom je kan belastingvrij ondernemen.

Wel moet je als zelfstandige ondernemer een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW-bijdrage) betalen. Echter dat is geen belasting maar een sociale premie. In dit rekenvoorbeeld voor 2024 is dat 5,32% over € 23.599 = € 1.255,-.

  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?