Auto in privé : zakelijke kilometervergoeding

Indien de auto in privé is aangeschaft, dan mag u per zakelijk verreden kilometer een vergoeding in aftrek brengen van € 0,23 per kilometer (2024) Als u deze kilometervergoeding toepast, dan mag u echter geen enkele andere autokosten in mindering brengen op uw winst.
Indien u de privé-auto of gebruikt om te rijden naar de zorglocatie (zorginstelling of woning zorgvrager), dan zijn deze kilometers aan te merken als zakelijk verreden kilometers.

Dus stel, de afstand naar de zorglocatie bedraagt voor de zorgverlener 10 kilometer heen en 10 kilometer terug, dan mag u als zorgverlener als aftrekbare kosten in aanmerking nemen:
(10+10) x € 0,23 = 20 x € 0,23 = € 4.60

Voor toepassing van deze aftrek moet u wel in uw agenda bijhouden waar u naartoe gaat, wanneer en hoeveel kilometers (heen en weer) u gereden heeft.


Auto op naam van de zaak
Indien de auto niet op uw privé naam wordt gezet maar op naam van de zaak, dan kunt u álle werkelijk gemaakte kosten in mindering brengen op de winst. Met álle wordt niet alleen bedoeld alle kosten voor de zakelijke ritten, maar ook alle kosten van uw privé-ritten (hiervoor wordt namelijk weer een privébijtelling berekend, die als inkomen wordt aangemerkt).

Als de zorgverlener haar auto op naam van haar onderneming heeft gezet en zij rijdt daar minimaal 10% zakelijk mee, dan kan zij de auto op de balans van de zaak zetten.
In dat geval mag de zorgverlener álle autokosten in aftrek brengen én zowel zakelijk als privé.

Dus de zorgverlener kan dan in mindering brengen de brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, autoverzekering, reparatie- en onderhoud, wasbeurten, tolgelden, afschrijving van de auto, enzovoort. En dus niet alleen voor haar zakelijke ritten, maar ook voor haar privé-ritten, zelfs de autokosten die u maakt voor uw vakantie in bijvoorbeeld Spanje.


Correctie voor privé ritten
ECHTER tegenover deze aftrekmogelijkheid vindt een fictieve correctie plaats voor de privé kilometers:
- een bepaald percentage van de catalogusprijs van de auto wordt niet als aftrekbare kosten
  beschouwd.
De catalogusprijs (of cataloguswaarde) is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 is afgegeven

Voorbeeld:

Alle werkelijk gemaakte kosten voor zakelijke én privé ritten                        € 3.500
Correctie voor privé:  22% x € 12.000 (cataloguswaarde auto)                      € 2.640
Per saldo aftrekbaar van de winst                                                                      €    860


Auto ouder dan 15 jaar

Is de auto ouder dan 15 jaar en de zorgverlener zet deze auto op naam van de zaak, dan wordt de bijtelling slechts toegepast op de huidige dagwaarde. Dus dat is een veel lagere waarde dan de cataloguswaarde.
Wel is het percentage hoger, namelijk 35%.

Voorbeeld:
Alle werkelijk gemaakt kosten voor zakelijke én privé ritten                       € 3.500
Correctie voor privé:  35% x € 2.000 (dagwaarde auto)                               €    700
Per saldo aftrekbaar van uw winst                                                                  € 2.800


Let op !
De zorgverlener kan niet beide aftrekmogelijkheden tegelijkertijd gebruiken. Als de zorgverlener kiest voor aftrek op basis van een kilometervergoeding van € 0,23 per kilometer, dan kan zij geen enkele andere autokosten meer in mindering brengen! En gebruikt de zorgverlener de aftrek van de werkelijke kosten, dan kan zij niet ook nog eens de kilometervergoeding toepassen.
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?