Inkomstenbelasting als zzp’er in de zorg

Als ZZP'er in de zorgsector, ben je verantwoordelijk voor het afdragen van verschillende soorten belastingen, waaronder de inkomstenbelasting. In dit uitgebreide artikel zullen we de belangrijkste aspecten van inkomstenbelasting voor ZZP'ers in de zorg bespreken, inclusief tarieven, aftrekposten en relevante informatie die van belang is voor jouw fiscale situatie.

 

Hoeveel procent inkomstenbelasting betaalt een ZZP'er in de zorg?

Als ZZP'er in de zorgsector val je onder dezelfde belastingtarieven als andere zelfstandige ondernemers. Het exacte percentage aan inkomstenbelasting dat je betaalt, is afhankelijk van je belastbare inkomen. In Nederland werken we met een progressief belastingstelsel, wat betekent dat naarmate je meer verdient, je ook een hoger percentage aan belasting betaalt.
Voor het belastingjaar 2023 gelden de volgende schijven en tarieven voor de inkomstenbelasting:
Tot € 68.507: 37,10% belastingVanaf € 68.507: 49,50% belasting

Deze tarieven zijn van toepassing op het belastbaar inkomen uit werk en woning, waarbij eventuele aftrekposten in mindering worden gebracht op dit inkomen voordat de belasting wordt berekend.

Aftrekposten en belastingvoordelen voor ZZP'ers in de zorg


Als zzp’er in de zorg heb je recht op verschillende aftrekposten en belastingvoordelen, waarmee je jouw belastbaar inkomen kunt verlagen en dus minder belasting hoeft te betalen. Enkele veelvoorkomende aftrekposten waar je als ZZP'er mogelijk recht op hebt, zijn onder meer:

 • Zelfstandigenaftrek: Als je voldoet aan het urencriterium, kom je mogelijk in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Dit is een vast bedrag dat je van je winst mag aftrekken voordat de belasting wordt berekend.
 • MKB-winstvrijstelling: Als ZZP'er heb je recht op de MKB-winstvrijstelling, die een percentage van je winst belastingvrij laat.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): Indien je geïnvesteerd hebt in bedrijfsmiddelen, kun je mogelijk aanspraak maken op de KIA, waarmee je een deel van deze investeringen kunt aftrekken van je winst.
 • Ondernemersaftrek: Naast de zelfstandigenaftrek zijn er nog andere aftrekposten specifiek voor ondernemers, zoals de startersaftrek en de oudedagsreserve.
 • Kleineondernemersregeling (KOR): De KOR is een regeling die bedoeld is om kleine ondernemers te ondersteunen door hen vrij te stellen van de verplichting om omzetbelasting (BTW) af te dragen. Voor ZZP'ers in de zorg kan de KOR van toepassing zijn als hun omzet onder een bepaalde drempel blijft. In dat geval kunnen zij ervoor kiezen om deel te nemen aan de KOR en worden zij vrijgesteld van het afdragen van BTW aan de Belastingdienst. Dit kan een aanzienlijke administratieve last verminderen en de financiële lasten voor kleine zorgondernemers verlichten.
 • Medische vrijstellingen: In sommige gevallen kunnen zorgprofessionals in aanmerking komen voor medische vrijstellingen op bepaalde inkomsten of activiteiten. Deze vrijstellingen zijn bedoeld om de belastingdruk te verlichten voor zorgverleners die medische diensten leveren. Het is belangrijk voor ZZP'ers in de zorg om te begrijpen onder welke omstandigheden zij in aanmerking kunnen komen voor deze vrijstellingen en hoe zij deze moeten toepassen bij hun belastingaangifte.
  Door goed op de hoogte te zijn van deze specifieke belastingregelingen voor zorgprofessionals kunnen ZZP'ers in de zorgsector hun fiscale verplichtingen effectief beheren en mogelijk profiteren van financiële voordelen die voor hen beschikbaar zijn.
  Het is van groot belang om te zorgen dat je als ZZP'er in de zorgsector goed op de hoogte bent van alle mogelijke aftrekposten en belastingvoordelen waar je recht op hebt, aangezien deze aanzienlijk kunnen bijdragen aan het verlagen van je belastingdruk.

 • 25+ jaar ervaring
 • Compleet dienstenpakket
 • Persoonlijke & innovatieve aanpak
 • Op maat gemaakt advies

 

Hoeveel inkomstenbelasting betaal je als je in de zorg werkt?

Het exacte bedrag aan inkomstenbelasting dat je als ZZP'er in de zorgsector verschuldigd bent, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je inkomen, aftrekposten en eventuele andere inkomsten of fiscale verplichtingen. Om een nauwkeurige schatting te maken van je belastingverplichtingen, is het raadzaam om een professionele belastingadviseur te raadplegen die specifieke kennis heeft van de zorgsector en de fiscale regelgeving die hierop van toepassing is.

 

Toekomstige trends en veranderingen in belastingwetgeving voor de zorgsector

Als ZZP'er in de zorgsector is het van essentieel belang om op de hoogte te blijven van mogelijke toekomstige trends en veranderingen in belastingwetgeving die van invloed kunnen zijn op je financiële situatie en bedrijfsvoering. Enkele belangrijke trends en veranderingen waar ZZP'ers in de zorg rekening mee moeten houden, zijn onder meer:
 • Digitalisering en automatisering: De zorgsector ondergaat een digitale transformatie, waarbij technologieën zoals telezorg en gezondheidsapps steeds meer worden geïntegreerd. Deze verschuiving kan van invloed zijn op de manier waarop zorgverleners hun inkomsten rapporteren en belastingen betalen. ZZP'ers moeten zich bewust zijn van mogelijke fiscale implicaties van deze technologische ontwikkelingen.
 • Veranderingen in zorgfinanciering: De wijze waarop zorg wordt gefinancierd kan veranderen als gevolg van nieuwe wetgeving, beleidsmaatregelen of economische omstandigheden. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de inkomsten en belastingverplichtingen van ZZP'ers in de zorgsector.
 • Fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie: Overheden kunnen fiscale stimuleringsmaatregelen introduceren om innovatie in de zorgsector aan te moedigen. ZZP'ers kunnen mogelijk profiteren van belastingvoordelen of subsidies voor investeringen in innovatieprojecten of -technologieën zoals bijvoorbeeld verduurzaming van een werkomgeving of werkproces.
 • Regelgeving voor zorgpersoneel: Veranderingen in de regelgeving met betrekking tot arbeid in de zorgsector, zoals nieuwe wetten met betrekking tot arbeidscontracten of tarieven voor zelfstandigen, kunnen van invloed zijn op de financiële situatie van ZZP'ers.
  Om zich voor te bereiden op deze mogelijke veranderingen en trends, moeten ZZP'ers in de zorgsector proactief blijven en regelmatig hun belastingadviseur raadplegen voor advies over hoe ze het beste kunnen omgaan met nieuwe fiscale ontwikkelingen en wetgeving die van invloed kan zijn op hun bedrijfsvoering. Het is van vitaal belang om flexibel te blijven en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden om financiële stabiliteit en groei te waarborgen in een dynamische en evoluerende zorgomgeving.

Neem contact met De Kroon Adviseurs meer info

Heb je nog vragen over inkomstenbelasting als ZZP'er in de zorg of wil je meer informatie over belastingadvies op maat? Neem contact met ons op via ons formulier, stuur een mail naar info@de-kroon-adviseurs.nl of bel naar 076-5812883
Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op! Contact opnemen
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?