Omzetbelasting

U zult zich afvragen: wat heb ik te maken met de Omzetbelasting, want ik ben toch zorgverlener!?

De fiscale werkelijkheid is echter anders.
Ook zorgverleners kunnen in bepaalde situaties BTW-plichtig zijn. En vaker dan u denkt.


KvK-inschrijving
Als zorgverlener dient u zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij deze inschrijving dient u een schatting te maken van uw omzet. Daarbij heeft u niet de mogelijkheid om aan te geven dat u bent vrijgesteld.

De KvK stuurt deze door u ingevulde gegevens direct door naar de belastingdienst. Omdat u zich heeft ingeschreven als ondernemer én een omzet heeft opgegeven, ontvangt u van de belastingdienst een brief waarin staat vermeld dat u BTW-plichtig. U ontvangt een BTW-nummer én een BTW-identificatienummer. Ook wordt aangegeven dat u aangifte moet doen voor de Omzetbelasting.


Verzoek BTW-vrijstelling
Wij kunnen vrijstelling voor de omzetbelasting voor u aanvragen bij de belastingdienst. Uw diensten zullen bijna altijd vallen onder de vrijstelling van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting. Bij een juiste omschrijving van uw diensten, zal de belastingdienst u vrijstelling geven voor de Omzetbelasting.

 

Toch BTW-plichtig
U zult dan denken: wat is dan nog het probleem?
Het probleem is dat u, ondanks het feit dat uw diensten vallen onder de vrijstelling van artikel 11, toch belastingplichtig kunt zijn voor de Omzetbelasting. Dat betekent dat u toch op uw verkoopfacturen BTW in rekening had moeten brengen aan uw opdrachtgever. De belastingdienst zal u dan naheffingsaanslagen Omzetbelasting opleggen.
Of u BTW in rekening moet brengen of niet, hangt af van de opdrachtovereenkomsten die u heeft getekend en met welke opdrachtgever. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij beoordelen of u BTW in rekening moet brengen of niet.


Ondanks BTW-plicht toch vrijgesteld
Om het nog verwarrender te maken is dat u, ondanks dat u in bepaalde situaties BTW in rekening moet brengen, u hiervan toch weer vrijgesteld wordt. Dit kan als de belaste omzet weer beneden € 20.000 blijft. In dat geval kunt u namelijk een verzoek tot BTW-vrijstelling indienen op grond van de nieuwe KOR-regeling. Als u de nieuwe KOR-regeling toepast, dan is het wettelijk niet toegestaan om BTW in rekening te brengen, ook al is er dus in beginsel sprake van met BTW-belaste omzet. 


Deskundige begeleiding nodig
Het bovenstaande laat duidelijk zien, dat het BTW-vraagstuk óók bij zorgverleners vrij ingewikkeld is. Daarom hebben wij dit onderdeel ook gestopt in onze top-abonnementen Pro en VIP: om u te beschermen tegen fiscale claims van de belastingdienst.