Dienstenpakketten Pro & VIP


  ABONNEMENTSVORMEN
Prijzen zijn per maand en exclusief Omzetbelasting
Easy
pakket
€112,50
Pro pakket
€ 145,-
VIP
pakket
€ 225,-
         
 A  BOEKHOUDING      
1 Inrichting rekeningschema voor zorgverlener in ons boekhoudsoftware Asperion V V V
2 Ontvangst sjabloonfactuur voor opstellen eigen verkoopfacturen V V V
3 Scannen verkoopfacturen, inkoopfacturen en bonnetjes met gratis Scan-app V V V
4 Onbeperkte invoer facturen en bonnetjes V V V
5 Gratis bankkoppeling zakelijke bankrekening met Asperion V V V
6 Afboeken banktransacties V V V
7 Helpdesk voor vragen over uw boekhouding V  V V
         
B AANGIFTE INKOMSTENBELASTING      
1 Ontvangst checklist inkomstenbelasting (IB) met welke stukken wij nog nodig hebben V V
2 Na ontvangst van alle stukken verzorging en indiening winstaangifte inkomstenbelasting (W-biljet) inclusief de aangifte van uw fiscale partner (P-biljet) V V V
3 Ontvangst van fiscaal rapport van de door ons ingediende IB-aangifte V V V
4 Fysieke of digitale belastingbrochure zorgverleners  V V V
5 Auto advies: kopen of leasen, in privé of op naam van de zaak V V
         
C OMZETBELASTING      
1 Verzoek tot vrijstelling omzetbelasting V V
2 Indien van toepassing : verzorging en indiening kwartaalaangiften omzetbelasting V V
3 Helpdesk voor vragen over de omzetbelasting  V V
         
D FISCAAL-JURIDISCHE ZAKEN      
1 Ontvangst sjabloon opdrachtovereenkomst zorgverlener - zorgvrager/zorginstelling   V
2 Beoordeling voorgelegde zorgcontracten met bemiddelingsbureaus en zorginstellingen  
3 Beoordeling en advies over (schijn)zelfstandigheid   V V
4 Het voeren van belastingprocedures op "no cure no pay"- basis inzake ondernemerskwalificatie   
5 Volledige rechtsbijstand bij een fysieke belastingcontrole op ons kantoor door de belastingdienst   V
         
E WET TOETREDING ZORGAANBIEDERS (WTZa)      
1 Aansluiting bij een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie   V V
2 Toegang tot online omgeving met kwaliteitssysteem   V V
3 Direct toegang tot online training "De Basis op orde   V V
4 Laatste nieuws over zzp-ers in de zorg   V V
         
 F FINANCIËLE COACHING      
1 Opstellen financieel plan privé-huishouding en bespreking daarvan     V
 Opstellen financieel plan onderneming en bespreking daarvan    
3 Informatief advies over uw bedrijfsverzekeringen en oudedagsvoorziening    
Opstellen financiële prognoses of Rapport bepaling ondernemersinkomen voor hypotheekaanvraag (maximaal 2x per jaar)    
5 Helpdesk voor ondernemingsvragen     V