Dienstenpakketten Goud, Zilver & Brons

  Brons  Zilver Goud
ALGEMEEN      
Inschrijving  V V V
De Kroon Voordeelpas V V V
       
BELASTINGAANGIFTE      
Checklist aangifte inkomstenbelasting (IB) V V V
Jaarlijkse winstaangifte inkomstenbelasting zorgverlener V V V
Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting partner (mits geen zelfstandige) V V V
       
BOEKHOUDPROGRAMMA DE KROON      
       
Zelf invullen      
- Toegang tot het boekhoudprogramma van De Kroon V V NVT
- Advisering en ondersteuning bij het gebruik van het programma V V NVT
- Dit eenvoudige en simpel boekhoudprogramma moet u zelf invullen
  (indien je wilt dat wij het invullen, dan dient u te kiezen voor "Goud)
V V NVT
       
Invullen door De Kroon Adviseurs      
U stuurt uw verkoopfacturen en bonnetjes naar ons op en wij      V
vullen de boekhoudmodule voor u in      
Toegang en inzage tot ons boekhoudprogramma     V
       
       
OVERIGE FISCALE EN JURIDISCHE ZAKEN      
Indienen bezwaarschriften i.v.m. bovengenoemde aangiften iIB   V V
Advisering en opstellen opdracht- en bemiddelingsovereenkomsten   V V
Informatie en advisering inzake zakelijke verzekeringen   V V
Opstellen prognoseverklaring voor hypotheekaanvraag   V V
Aanvragen zwangerschapsuitkering (ZEZ-uitkering)   V V
Indienen verzoek BTW-vrijstelling    V V
Indien BTW-plichtig: indienen BTW-aangiften   V V
Informatie en begeleiding starten onderneming   V V
Helpdesk voor algemene informatie over belastingen, juridische en 
financiële zaken
  V V
Fiscale rechtshulp     V
       
       
Prijs per maand exclusief 21% BTW € 40 € 70 € 100*