Dienstenpakketten Goud, Zilver & Brons

    Brons  Zilver Goud*
         
1 Kantoor opmaakkosten V V V
2 Opstellen lay-out verkoopfactuur V V V
3  Persoonlijk gebruik van de boekhoudmodule V NVT
4 Checklist aangifte inkomstenbelasting (IB) V V V
5 Jaarlijkse winstaangifte inkomstenbelasting (inclusief partner particulier) m.u.v. aangifte betrekking hebbende op 2 jaar voorafgaand aan datum ondertekening opdrachtovereenkomst. 
Voorbeeld: ondertekening opdrachtovereenkomst in 2021, dan valt de aangifte IB 2020 wél in het abonnement, maar niet de aangiften IB 2019 en voorgaande jaren (deze worden dan apart gefactureerd).
V V V
6 Indienen bezwaarschrift naar aanleiding van voornoemde aangiften   V V
7 Opstellen prognoseverklaring t.b.v. huur of koop woning (2x per kalenderjaar)     V V
8 Opstellen Rapport bepaling Ondernemersinkomen    V
9 Adviseren ZEZ-uitkering (zwangerschapsuitkering)   V V
10 Indienen verzoek vrijstelling Omzetbelasting   V V
11 Verzorging BTW-aangiften (indien van toepassing)   V V
12 Helpdesk voor algemene informatie op het gebied van belasting, juridische en financiële zaken    V V
13 Analysering en advisering voorgelegde overeenkomsten tussen zorgondernemer en zorginstelling     V
14 Analysering en advisering voorgelegde overeenkomsten tussen zorgondernemer en bemiddelingsbureau     V
15 Opstellen sjabloon-contract tussen zorgondernemer en zorginstelling     
16 Het voeren van belastingprocedures op "no cure no pay"- basis inzake ondernemerskwalificatie     
17 Volledige rechtsbijstand bij een fysieke belastingcontrole op ons kantoor door de belastingdienst     V
18 Module Boekhoudvrij:
Wij vullen de boekhoudmodule voor u in. U hoeft alleen de stukken naar ons toe te zenden
    V
         
         
  Prijs per maand exclusief 21% BTW € 40 € 70 € 100