Dienstenpakket Diamant

Met het Diamant-pakket hebt u als zorgverlener alle diensten in huis gehaald, die u kan bedenken:
boekhouding, facturatie, debiteurenbeheer, belastingaangiften, waterdichte zorgcontracten en zelfs een klachtenfunctionaris en erkende geschilleninstantie (via onze partner Solopartners).

Klantenwerving

Wij kunnen u helpen bij het binnenhalen van opdrachten. Via onze samenwerking met zorgbemiddelingsbureaus, die op hun beurt weer nauwe contacten hebben met zorginstellingen kunt u snel opdrachten binnenhalen. Bovendien werken  deze bemiddelingsbureaus met zorgcontracten opgesteld ter bescherming van de belangen van de zorgverlener.


Boekhouding

Wij verzorgen de gehele boekhouding voor u. U hoeft dus alleen de bonnetjes naar ons toe te sturen via mail of app. Wij maken daarbij gebruik van de professionele boekhoudsoftware VISMA.
- inrichten boekhoudadministratie
- invoeren debiteuren en crediteuren
- tot stand brengen bankkoppeling
- invoeren inkoopfacturen, verkoopfacturen en banktransacties
- controle BTW-plichtig of niet - per opdracht
- verzorging BTW-aangiften


Facturatie

Als u ons Diamant pakket afneemt dan nemen wij ook uw gehele facturatie over. Wij maken uw facturen op en versturen deze naar uw opdrachtgevers:
- inrichten inhoud factuur volgens de wettelijke eisen
- inrichten verkoopgegevens zoals tarieven, soorten werkzaamheden, e.d.
- invoeren opdrachtgevers
- opstellen daadwerkelijke verkoopfacturen
- verzenden verkoopfacturen naar uw opdrachtgevers


Debiteurenbeheer

Nadat wij uw verkoopfacturen hebben verstuurd, wilt u natuurlijk ook dat zij op op tijd betaald worden. Ook dat traject nemen wij van u over:
- controleren of facturen op tijd betaald zijn
- versturen van herinneringen
- versturen van aanmaningen
- overdracht facturen naar incassobureau


Belastingen

- verzorging aangifte inkomstenbelasting zorgverlener (winstaangifte)
- verzorging aangifte partner (particulier)
- opstellen van bezwaarschriften inzake ingediende aangiften
  inkomstenbelasting
- volledige rechtsbijstand belastingcontrole en de belastingcontrole kan op ons
  kantoor plaatsvinden (dus niet bij u thuis)


Zorgcontracten

De meeste zorginstellingen nemen bepalingen op in hun contracten waarin u, als zorgverlener, aansprakelijkheid wordt gesteld voor de loonheffingen mocht achteraf blijken dat er alsnog sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. In onze zorgcontracten worden déze aansprakelijkheden uitgesloten, zodat u zonder fiscale risico's uw opdracht kunt uitvoeren.
- advisering, opstellen en aanpassingen zorgcontract zorgverlener - zorginstelling


Fiscale rechtshulp

Voor een fiscale rechtshulp bent u al gauw duizenden euro's kwijt. Onze fiscale rechtshulp geeft u recht op fiscaal-juridisch bijstand op "no pay-no cure"basis indien u een geschil heeft met de belastingdienst omtrent de vraag of u fiscaal ondernemer bent of niet.


Heldpdesk en aanvragen

U kunt bij ons terecht voor eerstelijns vragen of fiscale, juridische en financiële zaken.

Tevens kunt u bij ons terecht voor de volgende diensten:
- aanvragen zwangerschapsuitkering (ZEZ-uitkering)
- opstellen prognoseverklaring voor hypotheekaanvraag
- rapport bepaling ondernemersinkomen
- toeslagen


Prijs Diamant pakket

Maandabonnement
Het Diamant pakket wordt aangeboden in de vorm van een maandabonnement.
Voor het Diamant pakket vragen wij een vast percentage van 7,5% (exclusief 21% Omzetbelasting) van de gefactureerde omzet met een minimum bedrag van € 150,00 en een maximumbedrag van € 300,00 per maand (exclusief 21% Omzetbelasting).

Facturatie van het Diamant-pakket vindt plaats binnen 14 dagen na afloop van de maand.
Voor meer informatie neem contact met ons op 076-5812883 of info@de-kroon-adviseurs.nl


Eenmalig inschrijfgeld
Voor de inschrijving en het inrichten van uw boekhouding, facturatie e.d. vragen wij bij de start van het abonnement een eenmalig  bedrag van € 95,00 exclusief Omzetbelasting.