Starten onderneming

Starten onderneming · 07. september 2023
Het kan zijn dat u net klaar bent met uw opleiding en voor de keuze staat: begin ik voor mezelf als zelfstandige ondernemer of ga ik in loondienst. Maar ook later kunt u voor deze keuze staan: ruil ik mijn vaste baan in voor het zelfstandig ondernemerschap? En als u kiest voor het ondernemerschap waarom doet u dit dan? Wat zijn de belangrijkste beweegredenen hiervoor en wat zijn de financiële gevolgen hiervan. Om hierin een beter inzicht voor (vooral) uzelf te krijgen is het verstandig om een...
Starten onderneming · 07. september 2023
Mocht u op basis van het ondernemingsplan en de inkomensplanning groen licht hebben, dan kunt u zichzelf inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK-inschrijving, kosten € 51,95 ). Hieronder wordt uitgelegd hoe u zich kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar u op moet letten. 1. Afspraak maken bij de KvK Om uw onderneming in te kunnen laten schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (inschrijving KvK), moet u persoonlijk langskomen op...
Starten onderneming · 07. september 2023
Na uw inschrijving in het Handelsregister geeft de Kamer van Koophandel (KvK) uw gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming dus niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. U ontvangt na de KvK-inschrijving een brief van de belastingdienst genaamd "Vaststelling belastingplicht". Hierin geeft de belastingdienst aan of u al of niet belastingplichtig bent voor de Omzetbelasting (BTW). Het oordeel van de belastingdienst vindt u in de bijlage van deze brief. U bent...
Starten onderneming · 07. september 2023
Na uw inschrijving in de KvK ontvangt u van de belastingdienst een brief inzake "Vaststelling belastingplicht". U kunt controleren of u vrijgesteld bent voor de omzetbelasting door de bijlage bij deze brief te raaadplegen. Als u vrijgesteld bent voor de omzetbelasting, dan staat daar namelijk het volgende vermeld: "Belastingmiddel Omzetbelasting" "Aangiftetijdvak Vrijstelling" Als daar dus vrijstelling vermeld staat, dan bent u dus niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en hoeft u dus...
Starten onderneming · 07. september 2023
Op het moment dat u ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (kVk), kunt u met het KvK-uittreksel een zakelijke bankrekening openen. De bankrekening wordt dan op naam gesteld van de onderneming. Hierop ontvangt u uw omzet en van hieruit kunt u de zakelijke kosten betalen. Redenen openen zakelijke rekening Zakelijke transacties via een privé rekening is niet toegestaan. Een particuliere bankrekening is goedkoper dan een zakelijke rekening (behalve het eerste jaar...
Starten onderneming · 07. september 2023
Wat DigiD is voor de particulieren om bij de websites van de overheid te kunnen inloggen is de e-Herkenning voor de ondernemers (officële website e-Herkenning). Volgens een uitspraak van de Rechtbank Gelderland gedaan op 15 februari 2022 is het gebruik van e-Herkenning nog niet verplicht. Echter de overheid is bezig met de invoering van de Wet Digitale Overheid waarin dat wél wordt verplicht. We gaan er daarom in dit onderdeel ervan uit dat het gebruik van e-Herkenning binnenkort alsnog...
Starten onderneming · 07. september 2023
Op grond artikel 13 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dient de zorgverlener een klachtenreglement op te stellen, waarin zij op een duidelijke en heldere wijze de cliënt informeert hoe zij zorgt voor een effectieve (instellen van een klachtenfunctionaris) en laagdrempelige klachtenregeling (aansluiting bij een geschilleninstantie). 1. Klachtenreglement (artikel 13 Wkkgz) Op grond artikel 13 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dient u een...
Starten onderneming · 07. september 2023
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Om te kunnen optreden als zorg- en jeugdhulpaanbieder moet de zorgaanbieder aan de daarin gestelde eisen voldoen. Voor elke soort zorgaanbieder kunnen de eisen verschillen. 1. Pijlers van de WTZa Er worden in de WTZa vier pijlers genoemd, die volgens de wetgever van belang zijn ter verbetering van kwaliteit en transparantie van en in de...
Starten onderneming · 07. september 2023
Voor verpleegkundig specialisten en zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden is de AGB-code noodzakelijk om zelf hun diensten te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar (AGB staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners). De AGB-code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code staat in het elektronische declaratiebericht of op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en...
Starten onderneming · 07. september 2023
Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon (VOG natuurlijke personen) of rechtspersoon (VOG rechtspersonen) geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Als u een VOG heeft aangevraagd, kijkt Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem of u een strafbaar feit heeft gepleegd. Ze gaan kijken of u in aanraking bent gekomen met de Politie of Justitie. Ze kijken of u een strafblad heeft....

Meer weergeven