Juridisch

Juridisch · 07. september 2023
Er worden vele eisen gesteld voor potentiële huizenkopers om een hypotheek te kunnen krijgen. Voor tweeverdieners met een vast salaris is het al moeilijk, laat staan voor zelfstandige zorgverleners. Toch zijn er mogelijkheden voor de zelfstandige zorgverleners. Er bestaat een speciale regeling voor ondernemers, die minimaal 12 maanden bezig zijn. Onder voorwaarden is het mogelijk dat zij een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Op de website van de NHG kunt u lezen welke...
Juridisch · 20. juli 2023
In dit artikel bespreken we welke grote financiële risico’s zorgverleners lopen bij het afsluiten van een opdrachtovereenkomst tot zorgverlening tussen de zorginstelling en de zorgverlener In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van de zogenaamde modelovereenkomsten, die zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de belastingdienst of opdrachtovereenkomsten die door de zorginstelling zelf zijn opgesteld en die veelal afgeleid of gebaseerd zijn op een modelovereenkomst.
Juridisch · 06. juli 2023
Veel zorgverleners denken dat het wel zal loslopen met een dergelijk concurrentiebeding als de opdrachtgever zich daarop beroept. Dit is een echter een groot misverstand. Dit misverstand wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er twee soorten concurrentiebedingen zijn met twee verschillende wettelijke uitgangspunten.