Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting · 24. september 2023
SAMENVATTING Door de politiek, zorginstellingen en media wordt telkens gezegd dat zzp-ers in de zorg 2 á 3 keer zo duur zijn dan werknemers in de zorg. Dit is echter absoluut niet waar. De totale kosten van een zzp-er in de zorg zijn gemiddeld gezien gelijk aan de totale kosten van een werknemer in de zorg en als de overheadkosten en niet-productieve uren worden meegenomen zelfs goedkoper. Hoe komen zij dan tot deze pertinent onjuiste bewering? Dit komt door 2 grote vergissingen Vergissing 1:...
Inkomstenbelasting · 08. september 2023
De dochter van X (belanghebbende) en haar partner is meervoudig gehandicapt, waardoor zij 24 uur per dag zorgbehoevend is. In deze procedure over de aan X opgelegde aanslag IB/PVV 2016 oordeelt Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2023:108122/00786) dat de Inspecteur de vergoedingen van € 36.000 uit het persoonsgebonden budget (PGB) voor aan de dochter verleende zorg terecht bij X heeft belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Rechtbank Den Haag (20/6621, niet gepubliceerd) heeft overwogen dat...
Inkomstenbelasting · 08. september 2023
X (belanghebbende) was in de jaren 2014 en 2015 in loondienst werkzaam als ambulanceverpleegkundige. Daarnaast heeft hij in die jaren werkzaamheden verricht als verpleegkundig specialist voor een stichting. X was in 2014 en 2015 verder nog verkoper en monteur van zonnepanelen. In geschil is of de voordelen die X geniet uit de werkzaamheden als verpleegkundig specialist, eventueel met een beroep op het vertrouwens- of gelijkheidsbeginsel, kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming....
Inkomstenbelasting · 08. september 2023
Een ZZP-er moet voor een opdracht buiten zijn woonplaats werkzaamheden verrichten gedurende een periode van zes maanden. De kosten van het verblijf (de huur van een studio) worden door belastingdienst aangemerkt als zakelijke kosten. Echter met betrekking tot de kosten van zijn ontbijt, lunch en diner die hij onderweg naar zijn opdrachtgever en in zijn studio alleen nuttigt, heeft het Gerechtshof Den Haag op 22 maart 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:513) beslist dat deze verteerkosten niet aftrekbaar...
Inkomstenbelasting · 07. september 2023
Een ondernemer ontvangt na het indienen van haar aangifte 2 soorten definitieve aanslagen van de belastingdienst, namelijk een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (afgekort als IB of IB/PVV) en een aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (afgekort als ZVW of ZVW-bijdrage). Definitieve aanslag inkomstenbelasting Als uw aangifte inkomstenbelasting is ingediend, dan heeft de belastingdienst wettelijk 3 jaar na 1 januari de tijd om een definitieve aanslag op te...
Inkomstenbelasting · 07. september 2023
Officieel valt een voorlopige teruggaaf ook onder de term voorlopige aanslag. Voor de duidelijkheid maken we echter onderscheid tussen een voorlopige teruggaaf (u krijgt geld terug van de belastingdienst) en een voorlopige aanslag (u moet betalen aan de belastingdienst). Inhoud artikel 1. Voorlopige aanslag opgelegd door de belastingdienst Als uw aangifte inkomstenbelasting is ingediend, dan heeft de belastingdienst wettelijk 3 jaar na 1 januari de tijd om een definitieve aanslag op te leggen....
Inkomstenbelasting · 07. september 2023
Als u een eigen woning heeft, dan heeft u door de te betalen hypotheekrente recht op een teruggaaf inkomstenbelasting. Om deze voorlopige teruggaaf te ontvangen, dient u een voorlopige aangifte in te dienen. Deze voorlopige aangifte (of wel het aanvragen van een voorlopige teruggaaf) kunt u zelf doen of via een belastingadviesbureau. 1. Zelf een voorlopige teruggaaf aanvragen of wijzigen Om een voorlopige teruggaaf aan te vragen moet u inloggen op Mijn Belastingdienst. U logt in met uw DigiD en...
Inkomstenbelasting · 07. september 2023
Het is mogelijk om uitstel te krijgen van de belastingdienst. Dit uitstel kunt u zelf aanvragen of doen via een administratie- of belastingadvieskantoor. 1. Zelf uitstel aanvragen Als u vóór 1 mei van een kalenderjaar uw aangifte inkomstenbelasting moet indienen, dan moet u ook vóór 1 mei uitstel aanvragen bij de belastingdienst. Hiervoor moet u gebruik maken van het formulier "Uitstel aanvragen" Deze kunt u downloaden, invullen en per post versturen naar de belastingdienst. In beginsel...
Inkomstenbelasting · 07. september 2023
Indien u van de belastingdienst een aangiftebrief hebt ontvangen voor de inkomstenbelasting, dan bent u verplicht om aangifte te doen. Zelfs als u geen inkomsten heeft genoten in dat jaar. Wat zijn de gevolgen van het te laat of niet indienen van uw aangifte inkomstenbelasting? Aangifte te laat ingediend In de aangiftebrief staat vermeld voor welke datum u de aangifte moet inleveren. Als u de aangifte niet op tijd indient, ontvangt u eerst nog een herinnering. In deze herinnering staat vermeld...