Belastingtips

Belastingtips · 07. september 2023
Negatieve inkomsten uit eigen woning Met betrekking tot de eigen woning wordt u belast met het eigenwoningforfait als inkomsten uit de eigen woning. In het forfait worden alle kosten geacht te zijn inbegrepen met uitzondering van de rente die u betaalt over een lening, die is aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning (de eigen woningschuld). Het forfait bedraagt 0,35% van de WOZ-waarde van uw eigen woning. Bij een gemiddelde huisprijs van € 401.000 bedraagt het...
Belastingtips · 07. september 2023
1. ZELFSTANDIGENAFTREK De zelfstandigenaftrek bedroeg in 2019 nog € 7.280, maar wordt sinds 2020 elk jaar verminderd met een bepaald bedrag. In 2020 was de zelfstandigenaftrek € 7.030, in 2021 € 6.670, in 2022 € 6.310 en momenteel in 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030. Deze vermindering van de zelfstandigenaftrek wordt gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting. Voorwaarden zelfstandigenaftrek 1225-uur Indien de zorgverlener wordt aangemerkt als ondernemer voor...
Belastingtips · 07. september 2023
Als u als zorgverlener een investering doet (een bedrijfsmiddel aanschaft) met een aanschafprijs van € 450 of meer dan heeft u, als u aan de voorwaarden voldoet, recht op toepassing van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Als het aankoopbedrag van het bedrijfsmiddel (de investering) minder is dan € 450, dan heeft u geen recht op toepassing van de KIA. 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)Indien de KIA van toepassing is, dan heeft u als zorgverlener recht op een aftrekpost...
Belastingtips · 07. september 2023
1. Telefoon en internet 1.1. Vaste telefoon/internet Zakelijke gesprekken Bij een vaste telefoon en internetverbinding in de woning van de zorgverlener zijn de kosten van de zakelijke gesprekken en zakelijke e-mails altijd aftrekbaar. AbonnementskostenHeeft de zorgverlener thuis een aparte (tweede) telefoon- of internetabonnement speciaal voor zakelijk gebruik afgesloten dan zijn deze abonnementskosten eveneens aftrekbaar. Heeft de zorgverlener echter slechts één vaste verbinding/abonnement...
Belastingtips · 07. september 2023
Fiets in privé Indien de fiets in privé is aangeschaft, dan mag u per zakelijk verreden kilometer een vergoeding in aftrek brengen van € 0,21 per kilometer (2023) Als u deze kilometervergoeding toepast, dan mag u echter geen enkele andere fietskosten in mindering brengen op uw winst. Als de fiets op uw privé naam staat, dan geldt het volgende. Indien u de privé-fiets gebruikt om te rijden naar de zorglocatie (zorginstelling of woning zorgvrager), dan zijn deze kilometers aan te merken als...
Belastingtips · 07. september 2023
Auto in privé : zakelijke kilometervergoeding Indien de auto in privé is aangeschaft, dan mag u per zakelijk verreden kilometer een vergoeding in aftrek brengen van € 0,21 per kilometer (2023) Als u deze kilometervergoeding toepast, dan mag u echter geen enkele andere autokosten in mindering brengen op uw winst. Indien u de privé-auto of gebruikt om te rijden naar de zorglocatie (zorginstelling of woning zorgvrager), dan zijn deze kilometers aan te merken als zakelijk verreden kilometers....
Belastingtips · 07. september 2023
Op het moment dat de te verwachten pensioeninkomsten uit de eerste 2 pijlers (AOW en/of werknemerspensioen) onvoldoende zijn om na uw pensionering goed verder te kunnen leven, biedt de belastingdienst de mogelijkheid om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Pensioensparen Dit kan door periodiek (of eenmalig) een bedrag op een bankspaarrekening te storten waarmee vermogen opgebouwd wordt dat na pensionering kan dienen als extra inkomstenbron (pensioensparen). Bij pensioensparen moet u...
Belastingtips · 07. september 2023
Per 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet aangenomen. Met de invoering van de nieuwe Pensioenwet krijgt u meer fiscale mogelijkheden om met verruimde regelingen voor lijfrentes extra pensioen op te bouwen (als u een pensioentekort heeft). Ook voor zelfstandigen en gepensioneerden worden de mogelijkheden verruimd om extra pensioen op te bouwen. Zo wordt de jaarruimte voor de fiscale aftrekbaarheid flink verruimd deze wordt namelijk verhoogd van 13,3% naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor...