Inkomstenbelasting · 24. september 2023
SAMENVATTING Door de politiek, zorginstellingen en media wordt telkens gezegd dat zzp-ers in de zorg 2 á 3 keer zo duur zijn dan werknemers in de zorg. Dit is echter absoluut niet waar. De totale kosten van een zzp-er in de zorg zijn gemiddeld gezien gelijk aan de totale kosten van een werknemer in de zorg en als de overheadkosten en niet-productieve uren worden meegenomen zelfs goedkoper. Hoe komen zij dan tot deze pertinent onjuiste bewering? Dit komt door 2 grote vergissingen Vergissing 1:...
Inkomstenbelasting · 08. september 2023
De dochter van X (belanghebbende) en haar partner is meervoudig gehandicapt, waardoor zij 24 uur per dag zorgbehoevend is. In deze procedure over de aan X opgelegde aanslag IB/PVV 2016 oordeelt Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2023:108122/00786) dat de Inspecteur de vergoedingen van € 36.000 uit het persoonsgebonden budget (PGB) voor aan de dochter verleende zorg terecht bij X heeft belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Rechtbank Den Haag (20/6621, niet gepubliceerd) heeft overwogen dat...
Inkomstenbelasting · 08. september 2023
X (belanghebbende) was in de jaren 2014 en 2015 in loondienst werkzaam als ambulanceverpleegkundige. Daarnaast heeft hij in die jaren werkzaamheden verricht als verpleegkundig specialist voor een stichting. X was in 2014 en 2015 verder nog verkoper en monteur van zonnepanelen. In geschil is of de voordelen die X geniet uit de werkzaamheden als verpleegkundig specialist, eventueel met een beroep op het vertrouwens- of gelijkheidsbeginsel, kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming....
Inkomstenbelasting · 08. september 2023
Een ZZP-er moet voor een opdracht buiten zijn woonplaats werkzaamheden verrichten gedurende een periode van zes maanden. De kosten van het verblijf (de huur van een studio) worden door belastingdienst aangemerkt als zakelijke kosten. Echter met betrekking tot de kosten van zijn ontbijt, lunch en diner die hij onderweg naar zijn opdrachtgever en in zijn studio alleen nuttigt, heeft het Gerechtshof Den Haag op 22 maart 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:513) beslist dat deze verteerkosten niet aftrekbaar...
Verzekeringen · 07. september 2023
Eerste twee jaar Crowdsurance De eerste twee jaar van je AOV tot Pensioen word je gedekt in onze Crowdsurance. Mocht je dus zelf arbeidsongeschikt raken, dan ontvang je de eerste twee jaar vanuit de Crowdsurance je uitkering. Crowdsurance is een collectief van zelfstandigen, die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Dit noemen we een schenkkring. Op basis van solidariteit vormt het fonds dus één groot vangnet. In tegenstelling tot een plaatselijke schenkkring blijf je hier anoniem....
Verzekeringen · 07. september 2023
De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zien op de situatie dat u aan een ander schade toebrengt. Maar het kan ook gebeuren dat u zelf schade ondervindt door het handelen of nalaten van een ander. Het kan zelfs zo erg zijn dat u tijdelijk niet meer in staat bent uw beroep uit te oefenen. In tegenstelling tot een werknemer ontvangt u dan als zelfstandige geen doorbetaling van uw zorgvergoeding: u zit dan (tijdelijk) zonder inkomsten. Tegen een dergelijk inkomensverlies dekt een...
Verzekeringen · 07. september 2023
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB = aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) is een verzekering die de schade dekt die u toebrengt aan een product of een persoon, door een handeling die niet is aan te merken als een beroepshandeling. U komt bijvoorbeeld voor uw werk bij iemand thuis om haar te verzorgen. Bij uw werkzaamheden stoot u per ongeluk een dure vaas om ter waarde van € 2.000. Deze vaas, althans de waarde ervan, dient u te vergoeden, want door uw schuld is deze vaas...
Inkomstenbelasting · 07. september 2023
Een ondernemer ontvangt na het indienen van haar aangifte 2 soorten definitieve aanslagen van de belastingdienst, namelijk een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (afgekort als IB of IB/PVV) en een aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (afgekort als ZVW of ZVW-bijdrage). Definitieve aanslag inkomstenbelasting Als uw aangifte inkomstenbelasting is ingediend, dan heeft de belastingdienst wettelijk 3 jaar na 1 januari de tijd om een definitieve aanslag op te...
Inkomstenbelasting · 07. september 2023
Officieel valt een voorlopige teruggaaf ook onder de term voorlopige aanslag. Voor de duidelijkheid maken we echter onderscheid tussen een voorlopige teruggaaf (u krijgt geld terug van de belastingdienst) en een voorlopige aanslag (u moet betalen aan de belastingdienst). Inhoud artikel 1. Voorlopige aanslag opgelegd door de belastingdienst Als uw aangifte inkomstenbelasting is ingediend, dan heeft de belastingdienst wettelijk 3 jaar na 1 januari de tijd om een definitieve aanslag op te leggen....
Inkomstenbelasting · 07. september 2023
Als u een eigen woning heeft, dan heeft u door de te betalen hypotheekrente recht op een teruggaaf inkomstenbelasting. Om deze voorlopige teruggaaf te ontvangen, dient u een voorlopige aangifte in te dienen. Deze voorlopige aangifte (of wel het aanvragen van een voorlopige teruggaaf) kunt u zelf doen of via een belastingadviesbureau. 1. Zelf een voorlopige teruggaaf aanvragen of wijzigen Om een voorlopige teruggaaf aan te vragen moet u inloggen op Mijn Belastingdienst. U logt in met uw DigiD en...

Meer weergeven