Posts met de tag zorgverlenerOmzetbelasting · 16. mei 2019
ELKE OPDRACHT IS ANDERS Het probleem bij de zorgverlener is dat elke situatie en elke opdracht anders kan zijn dan de vorige. - hoe zijn de risico’s en aansprakelijkheden voor de zorgverlener voorvloeiende uit het zorgcontract; - is de zorgverlener bij deze opdracht zelfstandig of ondergeschikt: - is de zorgverlener fiscaal ondernemer of niet en heeft hij recht op de ondernemersfaciliteiten - is de zorgverlener voor deze opdracht BTW-plichtig of niet? Dit zijn belangrijke vragen met grote fisc

Juridisch · 02. april 2019
In dit artikel bespreken we welke grote financiële risico’s zorgverleners lopen bij het afsluiten van een opdrachtovereenkomst tot zorgverlening tussen de zorginstelling en de zorgverlener In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van de zogenaamde modelovereenkomsten, die zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de belastingdienst of opdrachtovereenkomsten die door de zorginstelling zelf zijn opgesteld en die veelal afgeleid of gebaseerd zijn op een modelovereenkomst.