Gratis aansluiting geschilleninstantie

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) in werking. Deze wet stelt weer nieuwe extra eisen aan de zorgverlener. Via onze samenwerkende partner ZZP-ers in de zorg kunnen we u zorgen, dat u goed voorbereid op de nieuwe WTZa en dat u voldoet aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Meldplicht voor zorgverleners !

Vanaf 1 januari 2022wordt iedere zorgverlener (ook de solistisch werkende zorgverlener) in de zorg gezien als een zorgaanbieder en op grond daarvan geldt er dan voor u een meldplicht . Alle  solistisch werkende zorgverleners moeten zich vanaf 1 januari 2022 melden bij de Inspectie als zij dat nog niet gedaan hebben. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd brengt met de WTZ a alle zorgaanbieders in kaart.

 

 

 

Zorgverleners die ná 1 januari 2022 starten moeten zich eerst melden voordat zij starten met zorgverlening.
Bestaande zorgverleners hebben tot 1 juli 2022 de tijd om zich te melden.

Meldt u zich niet of niet op tijd dan loopt u de kans op een boete, die kan oplopen tot € 21.750.

Via deze website kunt u zich melden tot 1 januari 2022.
Vanaf 1 januari 2022 moet u zich melden via deze website.

 

Wettelijke verplichtingen zorgverlener
Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de solistische werkende zorgverlener verplicht een laagdrempelige klachtenregeling te hebben, een klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een geschilleninstituut.Tevens dient de zorgverlener te beschikken over eigen kwaliteitssysteem

Gratis WTZa-abonnement bij het VIP-pakket

Onze partner ZZP-ers in de zorg heeft een abonnement samengesteld, die geheel tegemoet komt aan de nieuwe eisen van de Wkkgz en de WTZa. Daardoor weet u zeker dat u voldoet aan alle eisen die deze nieuwe wetgeving aan u stelt.

Verder krijgt u toegang tot een online "De basis op orde" en nieuws over de laatste ontwikkelingen in de zorg.

De prijs voor het WTZa-abonnement is inbegrepen in het VIP abonnement. U wordt apart aangemeld voor het WTZa abonnement.