· 

Vrijstelling voor de Omzetbelasting

Na uw inschrijving in de KvK ontvangt u van de belastingdienst een brief inzake "Vaststelling belastingplicht". U kunt controleren of u vrijgesteld bent voor de omzetbelasting door de bijlage bij deze brief te raaadplegen. Als u vrijgesteld bent voor de omzetbelasting, dan staat daar namelijk het volgende vermeld:

"Belastingmiddel          Omzetbelasting"
"Aangiftetijdvak            Vrijstelling"

Als daar dus vrijstelling vermeld staat, dan bent u dus niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en hoeft u dus geen aangifte te doen voor de omzetbelasting.


LET OP! 

Het kan zijn dat u in eerste instantie uitsluitend BTW-vrijgestelde prestaties verricht, maar later prestaties verricht die belast zijn mét BTW. Bijvoorbeeld omdat u een opdrachtovereenkomst tot zorgverlening bent aangegaan met een bemiddelingsbureau.

Dan dient u zich alsnog te melden bij de belastingdienst voor het doen van aangifte Omzetbelasting. In dat geval ontvangt u alsnog een BTW-identificatienummer, een omzetbelastingnummer en een aangiftebrief voor het indienen van de BTW-aangiften. Zie vorig onderdeel.