· 

Verzekeringen afsluiten

Bijna alle zorgverleners zullen hun zelfstandig beroep (de onderneming) uitoefenen in de rechtsvorm van een eenmanszaak. In dat geval bent u als zorgverlener met uw gehele privé-vermogen aansprakelijk voor uw zakelijke schulden en belastingschulden. Als u deze niet of niet tijdig kunt betalen, dan kunnen uw leveranciers en de belastingdienst hun geld verhalen op uw privé-vermogen. Dus zorg altijd dat u uw zakelijke schulden en belastingschulden op tijd betaalt, en als dat niet lukt in ieder geval op tijd zorgen voor een betalingsregeling met hen.


Het bovenstaande geldt echter ook als u een beroepsfout maakt tijdens de uitoefening van uw beroep of u brengt schade toe aan de bezittingen van uw cliënt of zorginstelling waar u op dat moment werkzaam bent. Als u zich hiervoor niet verzekerd hebt, dan kan ook hier de tegenpartij (of diens verzekeringsmaatschappij) de schade verhalen op uw privé-vermogen en in het ergste geval kan het zo zijn dat uw uw auto of huis moet verkopen.


Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Om dit te voorkomen dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (verzekering tegen beroepsfouten) en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (als u bijvoorbeeld op locatie bijvoorbeeld een dure vaas per ongeluk omstoot of per ongeluk een medisch apparaat kapot maakt). 
Deze twee verzekeringsvormen worden ook wel schadeverzekeringen genoemd.

Dus vóórdat u begint met uw onderneming en vóórdat u start met uw zorgwerkzaamheden moet u eerst een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een andere verzekering die belangrijk kan zijn is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een verzekering die het verlies aan inkomen opvangt als u arbeidsongeschikt wordt. De AOV kan zowel een schadeverzekering zijn als een sommenverzekering.

Bovenstaande verzekeringen zullen verder worden uitgelegd in onderdeel Verzekeringen.