· 

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon (VOG natuurlijke personen) of rechtspersoon (VOG rechtspersonen) geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Als u een VOG heeft aangevraagd, kijkt Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem of u een strafbaar feit heeft gepleegd. Ze gaan kijken of u in aanraking bent gekomen met de Politie of Justitie. Ze kijken of u een strafblad heeft.

Er worden verschillende soorten VOG afgegeven afhankelijk van de functie die u gaat uitoefenen of de werkzaamheden die u gaat verrichten. Als u bijvoorbeeld een strafblad heeft wegens een economisch delict, dan kunt u nog wel een VOG krijgen voor de verpleging van patiënten. U zult echter geen VOG krijgen om bij een bankinstelling werkzaamheden te verrichten op diens financiële afdeling.


Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om als zelfstandige zorgverlener te beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG-verklaring) áls u langdurige zorg of ondersteuning verleent. Onder langdurige zorg vallen bijvoorbeeld de verzorging en verpleging, hulp bij vervoer, hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleiding in het dagelijkse leven of het wonen in een zorginstelling.

Voor andere werkzaamheden is een VOG niet wettelijk verplicht. Echter in de praktijk zult u toch bijna altijd een VOG-verklaring moeten laten zien, indien u een opdrachtovereenkomst tot zorgverlening af wil sluiten. Uw opdrachtgever zal dit namelijk van u vragen vóórdat u de zorgopdracht gaat uitvoeren.

Als u uw zelfstandig beroep uitoefent in de rechtsvorm van een eenmanszaak, dan moet u een "VOG-natuurlijke personen" aanvragen. Deze VOG kunt u zelf aanvragen via de website www.VOG-aanvraag.nl   Voor de aanvraag heeft u wel e-Herkenning nodig om in te kunnen loggen. Zie voor meer informatie over e-Herkenning.