· 

Ondernemingsplan & inkomensplanning

Het kan zijn dat u net klaar bent met uw opleiding en voor de keuze staat: begin ik voor mezelf als zelfstandige ondernemer of ga ik in loondienst. Maar ook later kunt u voor deze keuze staan: ruil ik mijn vaste baan in voor het zelfstandig ondernemerschap?

En als u kiest voor het ondernemerschap waarom doet u dit dan? Wat zijn de belangrijkste beweegredenen hiervoor en wat zijn de financiële gevolgen hiervan.

Om hierin een beter inzicht voor (vooral) uzelf te krijgen is het verstandig om een ondernemingsplan te schrijven met een inkomensplanning. Een ondernemingsplan is vaak heel uitgebreid, maar als toekomstige zorgverlener kunt u zich beperken tot enkele hoofdvragen.

Een ondernemingsplan bevat in het algemeen de volgende onderdelen:

 • de ondernemer achter het businessplan:
  heb ik de persoonlijkheid en karakter om voor mezelf te beginnen?

 • de activiteiten van uw onderneming:
  in welke zorg wil ik werkzaam zijn: ouderenzorg, palliatieve zorg, enz?

 • onderzoek van de zorgbranche:
  hoe is de markt, de concurrentie, de toekomstontwikkeling?

 • algemene en juridische zaken:
  wat ik moet doen als ik start met mijn onderneming? Inschrijvingen, registraties, verzekeringen, belastingen, contracten, verzekeringen, enz.?

 • inkomensplanning:
  wat zijn de financiele consequenties als ik voor mezelf begin?

Hieronder worden enkele punten hiervan besproken.Beweegredenen ondernemerschap


De twee belangrijkste redenen waarom zorgverleners kiezen voor het zelfstandig onderemerschap zijn:

 • meer vrijheid om op uw eigen manier uw werk te kunnen en mogen inrichten, waardoor de werkdruk verminderd wordt en u een betere balans kunt krijgen tussen privé en werk

 • een tweede belangrijke reden is ook het financiële voordeel; als zelfstandige houdt u netto meer over dan een zorgverlener in vast dienstverband.
  Terwijl de kosten voor de zorginstelling zelf vrijwel gelijk zijn aan elkaar. Een zelfstandige zorgverlener kost voor een zorginstelling niet meer dan een werknemer in loondienst. Eerder het tegendeel (ondanks hetgeen wordt verteld in de media en de politiek). 


2. Ben ik er wel geschikt voor?

 • Goede kwalitatieve zorg bieden
  De belangrijkste eigenschap, die u moet hebben als zorgverlener is simpelweg dat u goed werk levert als zelfstandige zorgverlener. Daardoor krijgt u een goede reputatie. En een goede reputatie zorgt ervoor dat u gemakkelijk opdrachten binnenhaalt hetzij rechtstreeks door uzelf hetzij via een bemiddelingsbureau.

 • Netwerk opbouwen en contacten leggen
  Om een goede reputatie te kunnen opbouwen heeft u in het begin natuurlijk wel opdrachten nodig. Het is daarom belangrijk om een goed sociaal en professioneel netwerk op te bouwen met andere zorgverleners, met zorginstellingen en zorgbemiddelingsbureaus, zodat u weet waar de opdrachten openstaan en u een gemakkelijke ingang heeft om deze opdrachten binnen te halen. In zoverre dient u derhalve als zelfstandige zorgverlener wel goed sociaal en enigszins commercieel aangelegd te zijn.

 • Om kunnen gaan met geld
  Belangrijk is dat u er rekening mee houdt dat wat u ontvangt van uw opdrachtgevers niet allemaal voor u is. De belastingdienst wil namelijk daar ook een deel van. Hoe meer u verdient hoe hoger dat bedrag is. Ook dient u nu alle zakelijke kosten zelf te betalen, denk hierbij ook aan kosten voor fiscale, juridische en administratieve ondersteuning. Zorg er dus altijd voor dat u voor elke € 100,00 in ieder geval 20% opzij zet voor dit soort uitgaven en betalingen.

 • Om kunnen gaan met risico's en onzekerheid
  Een zelfstandige ondernemer moet kunnen omgaan met ondernemersricio's, zoals omzetrisico, inkomensrisico's, debiteurenrisico, aansprakelijkheidsrisico, e.d. Om deze risico's in kaart te brengen en uit te sluiten dan wel zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat u het belang van professionele advieskantoren zoals De Kroon Adviseurs inziet. Zij behoeden u voor eventuele (grote) fiscale en financiële risico's.

 • U moet alles zelf regelen
  Als zelfstandige ondernemer wordt er in beginsel niets voor u geregeld: u moet in beginsel alles zelf oplossen: inschrijven KvK, factureren, innen van deze facturen, verzekeringen afsluiten. enzovoort. Ook hier is het verstandig deze zaken zoveel mogelijk over te laten aan professionele advieskantoren zoals De Kroon Adviseurs, waardoor u zich kunt toeleggen op de eigenlijke zorgverlening.


3. Financiële consequenties

De financiële consequenties van (de overstap naar) het zelfstandig ondernemerschap hangen af van de concrete feitelijke situatie. Woont u alleen of heeft u een partner met een goed salaris uit dienstbetrekking, bent u net afgestudeerd of heeft u al een vaste baan?
Heeft u een vaste baan en wilt u direct uw dienstverband geheel opzeggen en gaan voor het zelfstandig ondernemerschap of bouwt u het zelfstandig ondernemerschap rustig op naast uw dienstverband?

Dus u moet uw eigen persoonlijke en financiële situatie van dit moment goed in kaart brengen en vervolgens kijken wat de consequenties zijn als u voor uzelf begint, waarbij u uitgaat van een slecht, normaal en goed scenario.

Denk er ook aan dat het zelfstandig ondernemerschap ook consequenties kan hebben voor het verkijgen van een eigen woning en/of hypotheek. Ten aanzien van (startende) ondernemers worden door de banken meer eisen gesteld dan aan kopers die een vast dienstverband hebben.