· 

Inschrijving niet-wettelijke registers en opleidingseisen

Niet wettelijke registers - artikel 34-beroepen - titelbescherming door opleiding

Naast de in artikel 3 Wet BIG vermelde beroepen (de zogenaamde artikel 3-beroepen) zijn er ook beroepen die een beschermde titel hebben, niet vanwege de registratie maar vanwege de opleiding die zij voltooid hebben (artikel 34 Wet BIG). Deze beroepen met een beschermde titel op basis van opleiding worden artikel 34-beroepen genoemd.

Let op !
Deze artikel 34-beroepen worden niet geregistreerd in het wettelijke BIG register. In de praktijk zullen deze artikel 34-beroepen wel opgenomen worden in de niet-wettelijke registers van de beroepsverenigingen van zorgverleners van artikel 34-beroepen. Zo kan een verzorgende IG zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

 


Overzicht van artikel 34-beroepen


De volgende beroepen worden aangemerkt als artikel 34-beroepen en hun titel wordt beschermd door hun voltooide opleiding:

Beroep                                                Opleidingseisen en deskundigheidsgebied

Apothekersassistent                             https://wetten.overheid.nl/BWBR0008927/2007-07-01
Diëtist                                                   https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2020-07-01
Ergotherapeut                                       https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2020-07-01
Huidtherapeut                                       https://wetten.overheid.nl/BWBR0014115/2011-01-01
Klinisch fysicus                                     https://wetten.overheid.nl/BWBR0018235/2009-10-14
Logopedist                                            https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2020-07-01
Mondhygiënist                                       https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2020-07-01
Oefentherapeut                                     https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2020-07-01
Optometrist                                           https://wetten.overheid.nl/BWBR0011461/2011-01-01
Orthoptist                                              https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2020-07-01
Podotherapeut                                      https://wetten.overheid.nl/BWBR0008975/2020-07-01
Radiodiagnostisch laborant                  https://wetten.overheid.nl/BWBR0009024/1997-12-01
Radiotherapeutisch laborant                https://wetten.overheid.nl/BWBR0009024/1997-12-01
Tandprotheticus                                    https://wetten.overheid.nl/BWBR0008882/1997-12-01
Verzorgende in de individuele              https://wetten.overheid.nl/BWBR0010757/1999-12-01 
gezondheidszorg (VIG’er)


De opleidingseisen en het deskundigheidsterrein van de artikel 34-beroepen zijn, ieder apart, beschreven in een Besluit. Zo zijn de opleidingseisen en het deskundigheidsterrein voor een VIG-er omschreven in het Besluit Verzorgende in de individuele gezondheidszorg.

Let op !
Professionals in de gezondheidzorg, die niet worden genoemd in artikel 3 en evenmin in artikel 34, hebben geen enkele titelbescherming. Dit geldt onder andere voor de doktersassistente.