· 

Belastingplicht voor de Omzetbelasting

Na uw inschrijving in het Handelsregister geeft de Kamer van Koophandel (KvK) uw gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming dus niet apart bij de Belastingdienst aan te melden.

U ontvangt na de KvK-inschrijving een brief van de belastingdienst genaamd "Vaststelling belastingplicht".
Hierin geeft de belastingdienst aan of u al of niet belastingplichtig bent voor de Omzetbelasting (BTW). Het oordeel van de belastingdienst vindt u in de bijlage van deze brief.

U bent belastingplichtig voor de Omzetbelasting als op de bijlage het volgende wordt vermeld:

"Omzetbelasting"

"Aangiftetijdvak                    Kwartaal"
"Omzetbelastingnummer     123456789B01"

Als dit in de bijlage wordt vermeld, dan wordt u aangemerkt als belastingplichtig voor Omzetbelasting.

In dat geval ontvangt u ná deze brief nog 2 brieven, namelijk:

  • een brief met uw omzetbelastingnummer en uw BTW-identificatienummer
  • een aangiftebrief met daarin vermeld voor welke tijdvakken u BTW-aangifte moet doen


LET OP!

Als u een aangiftebrief ontvangt (voor welke belasting dan ook), dan bent u verplicht om aangifte te doen. Ook als u als zorgverlener uitsluitend BTW-vrijgestelde prestaties verricht.

 


2. Brief met BTW-nummers

Omzetbelastingnummer
Bijna alle zorgverleners oefenen hun beroep uit als eenmanszaak. Indien u een eenmanszaak heeft is uw omzetbelastingnummer gelijk aan uw BSN-nummer. In uw uittreksel van de KvK staat echter ook uw geboortedatum. Met deze combinatie konden derden misbruik maken. Om dit te voorkomen blijft uw omzetbelastingnummer nu beschermd. Alleen de belastingdienst kent uw omzetbelastingnummer. Dit nummer gebruikt u uitsluitend voor uw correspondentie en contacten met de belastingdienst, zoals het doen van uw aangiften omzetbelasting.

In uw omzetbelastingnummer is uw burgerservicenummer (BSN) verwerkt. Het is uw BSN met daarachter B01 (of hoger: 01  betekent dat dit uw eerste onderneming is; 02 uw tweede, enzovoort). Een voorbeeld van een omzetbelastingnummer: 111234567B01.


BTW-identificatiennummer
Het BTW-identificatienummer is niet gebaseerd op uw BSN-nummer en daarom is misbruik in combinatie met uw geboortedatum niet mogelijk. Het BTW-identificatienummer (btw-id) gebruikt u voor al uw contacten met klanten en leveranciers. U zet het btw-id bijvoorbeeld op uw briefpapier, facturen en website.

Voor eenmanszaken bestaat het btw-id uit de landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van 2 cijfers. In die 9 cijfers is uw burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt. Uw privacy is hierdoor beter beschermd. Een voorbeeld van een btw-id: NL000099998B57.


3. Aangiftebrief
In de brief staat allereerst duidelijk vermeld "BTW-aangifte <jaartal> doen." Er wordt duidelijk aangegeven dat u verplicht bent om BTW-aangifte te doen.
In de aangiftebrief wordt het tijdvak vermeld waarover u aangifte moet doen, wordt de uiterste inleverdatum vermeld en het betalingskenmerk.

Let op!
Ook als u geen omzet heeft gemaakt en ook niets heeft aangekocht, dan nóg moet u BTW-aangifte doen. Dit wordt een nihil-aangifte genoemd. Dus ook een nihil-aangifte moet u indienen als u een aangiftebrief hiervoor hebt ontvangen.

Als u geen aangifte doet, terwijl u wel een aangiftebrief hebt ontvangen, dan ontvangt u een naheffingsaanslag. In deze naheffingsaanslag wordt een schatting gemaakt van de door u te betalen BTW plus een boete wegens niet indienen van de aangifte en een betaalverzuimboete wegen niet betalen.

Het bedrag aan te betalen omzetbelasting en de betaalverzuimboete kan worden teruggedraaid door middel van een bezwaarschrift, maar de boete wegens niet-indiening kan niet teruggedraaid worden, die blijft in stand.