· 

Aanvragen AGB-code

Voor verpleegkundig specialisten en zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden is de AGB-code noodzakelijk om zelf hun diensten te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar (AGB staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners).

De AGB-code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code staat in het elektronische declaratiebericht of op een papieren nota.

Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in het AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

 

Aanvragen AGB-code
U kunt pas een AGB-code aanvragen als u als zorgverlener staat ingeschreven in het WTZa-register. WTZa staat voor Wet Toetreding Zorgaanbieder.
Deze AGB-code kan u aanvragen op de website van Vektis via de volgende link:
https://www.vektis.nl/agb-register/agb-code-aanvragen