· 

Administratie onderneming

Op grond van de belastingwetgeving bent u verplicht de administratie van uw onderneming te bewaren en wel voor een periode van 7 jaar. Aan de hand van uw administratie wordt bijvoorbeeld uw aangifte omzetbelasting ingediend en de aangifte inkomstenbelasting. Ook wordt het vaak gebruik als basis voor het Rapport bepaling ondernemersinkomen (i.v.m. een hypotheekaanvraag).

Uw administratie bestaat uit:

  • uw verkoopfacturen
  • uw inkoopfacturen
  • de bankafschriften van uw zakelijke bankrekening of als u deze niet heeft uw privé-bankrekening
  • uw opdrachtovereenkomsten die u sluit met zorginstellingen of rechtstreeks met uw patiënten
  • uw bemiddelingsovereenkomsten die u sluit met de bemiddelingsbureaus
  • uw (digitale) agenda waarin u uw afspraken noteert
  • rittenregistratie waarin u uw zakelijk verreden kilometers bijhoudt

Als u deze documenten niet bewaart en u krijgt een boekenonderzoek van de belastingdienst, dan zal de belastingdienst zelf een schatting doen van uw omzet, uw kosten en daarmee van uw winst en daar zelf de belasting over berekenen. Deze schatting valt normaal gesproken hoog uit. U hebt dan wel de mogelijkheid om het tegendeel te bewijzen (omkering van de bewijslast), maar dat zal moeilijk zijn, omdat u de gegevens niet meer hebt. 

 

Voor het voeren van de administratie hebben wij 3 modules ontwikkeld:

1. De boekhoudmodule
In de boekhoudmodule kunt u op eenvoudige en duidelijke wijze uw omzet en kosten bijhouden. In deze kennisbankmodule is uitleg (onderdeel "Aftrekbare ondernemingskosten") gegeven over posten vermeld in de boekhoudmodule. Mocht u dan nog met vragen zitten, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.

2. De facturatiemodule
Met de facturatiemodule kunt u zelf uw facturen opstellen en direct verzenden naar uw opdrachtgever.
De factuur is speciaal afgestemd voor u als zorgverlener.

3. De contractmodule 
Sinds deze maand hebben wij ook onze contractenmodule online gezet. Met deze module  kunt u zorgcontracten aan ons voorleggen, die u wilt afsluiten met bijvoorbeeld een zorginstelling. Wij kunnen dan controleren of dit contract geen grote financiële, juridische of fiscale risico's met zich brengt. Daarnaast zullen hier ook standaardcontracten in worden opgenomen, die u kunt gebruiken voor uw opdrachten met een cliënt of een zorginstelling. De planning van de standaardcontracten zal eind februari/begin maart zijn.

Met deze modules én de administratiepapieren, die u dus goed moet bewaren, hebt u een volledige administratie, waardoor wij :

  • uw BTW-aangifte kunnen invullen en indienen (indien van toepassing)
  • alsmede uw aangifte inkomstenbelasting onderdeel winst inclusief jaarrekening
  • en volledig voorbereid zijn voor een eventueel boekenonderzoek door de belastingdienst